Avoin kirje puoluejohtajille: Näyttäkää, että opiskelijoilla on syy äänestää

Mari Kiviniemi
Teksti
SK:n toimitus

Alkuvuodesta 2011 Suomen korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen edustajat tarttuivat puhelimeen ja soittivat kaikille eduskuntaryhmien kansanedustajaehdokkaille, jotka onnistuivat tavoittamaan. Kysymys kuului: oletteko valmiita sitomaan opintotuen indeksiin?

Valtaosa tavoitetuista vastasi kyllä.

Vastaus jäi uupumaan Mari Kiviniemeltä, Jyrki Kataiselta ja Timo Soinilta. Niinpä opiskelijajärjestöt päättivät kirjoittaa puoluejohtajille kirjeen. Lue, mitä opiskelijat vaativat – ja millaisin perusteluin.

Avoin kirje Timo Soinille, Mari Kiviniemelle ja Jyrki Kataiselle

Soini, Kiviniemi, Katainen
Kuvat Lehtikuva.


Hyvät puoluejohtajat,

Kansalaiset saavat neljän vuoden välein päättää politiikan suunnasta valitsemalla uuden eduskunnan. Kansanedustajat saavat mandaattinsa suomalaisilta ja toimivat kautensa äänestäjien luottamuksella. Demokratiassa politiikan täytyy aina olla avointa ja läpinäkyvää. Näin ollen kansalaisten täytyy saada tietoa siitä, millaisia arvoja ja tavoitteita he äänestäessään kannattavat.

Opiskelijoiden tärkein tavoite näissä vaaleissa on opintotuen sitominen indeksiin. Opintorahan ostovoima on heikentynyt 13 prosenttia vuodesta 1992, jolloin nykyinen opintotukijärjestelmä luotiin.

Jos opintorahan ostovoiman annetaan jatkuvasti näivettyä, on opiskelijoiden pakko täydentää toimeentuloaan työssäkäynnillä opintojen kustannuksella. Tämä taas hidastaa valmistumista ja estää työurien pidentymistä, mistä te puoluejohtajat olette huolissanne. Opintotuen ostovoiman turvaaminen ja täysipäiväisen opiskelun mahdollistaminen on yksi parhaista keinoista pidentää työuria niiden alkupäästä.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (SAMOK) tekivät kevään aikana yhteistyössä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa massiivisen soittokierroksen eduskuntaryhmien kansanedustajaehdokkaille.

Kierroksella tavoitettiin yhteensä 1415 ehdokasta, joista 94 prosenttia on valmiita sitomaan opintotuen indeksiin vuoden 2012 alusta. Puoluejohtajista kaikki muut, eli Jutta Urpilainen, Anni Sinnemäki, Paavo Arhinmäki, Päivi Räsänen ja Stefan Wallin kannattavat tavoitettamme. Kysymmekin teiltä, miksi ette ole ilmaisseet kantaanne opiskelijoiden sitä kysyessä?

Kulutusverojen nostamista tällä vaalikaudella pidettiin sosiaalisesti oikeudenmukaisena ratkaisuna sillä perusteella, että kaikista pienituloisimpien etuudet seuraavat elinkustannuksia, ja siten siitä ei koidu ylimääräisiä kustannuksia köyhille. Samalla ylpeiltiin sillä, että 1. maaliskuuta viimeisetkin vähimmäisetuudet sidotaan indeksiin.

Yksi kuitenkin unohtui: opintotuki ei seuraa kustannustason kehitystä.

Kulutusverojen nostaminen osuu tällä hetkellä kovimmin pienituloisten opiskelijoiden kukkaroon. Onko tämä mielestänne oikein?

Panostaminen koulutukseen ja sen tukemiseen tuottaa yhteiskunnalle kouluttautuneemman väestön mukana lisää verotuloja ja talouskasvua. Opintotuen ostovoiman heikentyminen taas uhkaa suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja rajoittaa mahdollisuuksia opiskella. Jos tilannetta ei korjata, opiskelijan toimeentulo riippuu vuosi vuodelta enemmän vanhempien varallisuudesta, opiskelupaikkakunnan hintatasosta ja työnsaantimahdollisuuksista. On tärkeää, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus kouluttautua. Pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa menettää yhdenkään nuoren osaamista.

Jos opintotuki olisi sidottu indeksiin jo vuonna 1992, se olisi 432 euroa enemmän lukuvuodessa, mikä vastaa esimerkiksi opiskelijan reilun kahden kuukauden ruokakuluja (Opiskelijatutkimus 2010). Opintotukea nostaa noin 330 000 opiskelijaa eli noin 6 prosenttia Suomen väestöstä. Kyseessä ei ole marginaalinen ryhmä, vaan joukko joka tulevaisuudessa vastaa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä.

Tutkimusten mukaan nuorten ja opiskelijoiden politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan tuntema luottamuspula on merkittävin syy jättää äänestämättä. Tämän lisäksi nuoret jättävät helposti äänestämättä siksi, etteivät koe siitä olevan hyötyä.

Vaaliuurnille meneminen vaatii luottamusta politiikkaan ja sen tekijöihin. Myös nuoren sukupolven pitäisi voida uskoa, että politiikka antaa mahdollisuuden muutokseen. On teidän puoluejohtajien aika näyttää, että meillä on syy äänestää.

Siksi kysymmekin teiltä: oletteko valmiit sitomaan opintorahan indeksiin 1. tammikuuta 2012 alkaen?

Katri Korolainen-Virkajärvi
puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Helmi Selamo
puheenjohtaja
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (SAMOK)