Vanhukset vailla lääkkeitä

Valviran ja aluehallintovirastojen tarkastuksissa lääkehoidon puutteita on löytynyt jokaisessa tarkastetussa hoivakodissa.

Kotimaa
Teksti
Joakim Westrén-Doll

Valvira ja aluehallintovirastot tekivät helmikuun aikana kymmenkunta tarkastuskäyntiä ympärivuorokautisiin vanhusten hoivakoteihin eri puolilla Suomea.

Jokaisessa yksikössä ilmeni jonkinlaisia puutteita lääkehoidossa.

Monessa hoivakodissa ongelmia oli lääkelupamenettelyssä.

Työvuorosta on saattanut puuttua kokonaan hoitaja, jolla olisi asiakkaan hoidon edellyttämä lääkehoitolupa – tai sitten tällaisia hoitajia on ollut liian vähän. Toisissa yksiköissä lääkelupia on myönnetty henkilöstölle, jolla ei ole ollut niihin riittävää koulutusta.