Asukkaat syyttävät: Turvetuotanto pilaa järvet

Menetettyä luottamusta on vaikea palauttaa, sanoo tutkija.

kyselytutkimus
Teksti
Petri Pöntinen

Saarijärven Pylkönmäellä kiisteltiin kymmenen vuotta osittain luonnontilaisen Suurisuon kohtalosta.

Vapo lupasi, että uusi turvetuotantokenttä toimisi eräänlaisena vedenpuhdistamona: suolta lähtevässä vedessä olisi vähemmän humusta ja kiintoaineitta kuin ennen tuotantoa.

Vastustajien mukaan turpeennosto pilaisi vesistöt ja uhkaisi uhanalaista taimenta.

Viime talvena korkein hallinto-oikeus näytti lopullisesti punaista valoa turveluvalle.

Suurisuon alapuoliset joet ja järvet kuuluvat Saarijärven reittiin, 80 kilometriä pitkään vesistöön Keski-Suomessa. Nyt Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat selvittäneet alueen asukkaiden näkemyksiä vesistön muutoksista ja niiden vaikutuksista heidän arkeensa.