Kotihoidon tuki leikkuriin? Asiantuntijat haluavat maahanmuuttajataustaiset lapset päiväkoteihin

Maahanmuuttajataustaisten lasten muita heikompaa koulumenestystä yritetään parantaa muun muassa varhaiskasvatuksen ja kielitaidon lisäämisellä.

maahanmuuttajat
Teksti
Simo Arkko

Kansainvälisesti mitattuna maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyvät Suomessa kohtuullisen hyvin opinnoissaan.

Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että erot muihin oppilaisiin olivat huomattavan suuria OECD-maiden kolme vuotta sitten järjestämässä Pisa-tutkimuksessa.

Kantaväestöön kuuluvien lasten Pisa-pisteluku lukutaidossa oli 531, kun toisen sukupolven maahanmuuttajilla vastaava luku oli 484 ja ensimmäisen polven maahanmuuttajilla 419. Erot olivat samankaltaisia myös matematiikassa ja luonnontieteissä.

Edes toisen sukupolven maahanmuuttajat eli Suomessa maahanmuuttajataustaisiin perheisiin syntyneet oppilaat eivät ole pysyneet tutkimustuloksissa muiden oppilaiden kannoilla.

Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.