Asiantuntijat: Hallituksen turvapaikkaohjelma vaarantaa oikeusturvan ja kotoutumisen

"On myös vaara että maa-arvioita aletaan ohjailemaan poliittisesti tietyn lopputuloksen saamiseksi."

Kotoutuminen
Teksti
Katri Merikallio

Kuusisivuisen ohjelman lähtökohta on, että suojelun tarpeessa olevat saavat suojan ja heidät kotoutetaan. Kielteisen päätöksen saaneet puolestaan palautetaan tehokkaasti.

Suomen Kuvalehti kysyi neljän ihmisoikeus- ja perustuslakiasiantuntijan näkemyksiä ohjelmasta. Vastaajat ovat Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila sekä kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin.

Asiantuntijoiden mukaan ohjelmassa on useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa joko kansainvälisten sopimusten tai Suomen perustuslain kanssa.

Hallitus haluaa muun muassa räätälöidä kokonaan erillisen heikomman sosiaaliturvajärjestelmän maahanmuuttajille.

Professori Ojanen sanoo, että koko Suomen hyvinvointivaltio on rakennettu ajatukselle, että jokainen maassa laillisesti oleva ihminen on sukupuoleen, ikään, ihonväriin katsomatta saman sosiaaliturvajärjestelmän piirissä.