Arkkipiispakisan toisesta kierroksesta erittäin tiukka - vastakkain Tapio Luoma ja Björn Vikström

Heli Inkisen äänisaalis jäi odotettua vaisummaksi.

Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström pääsivät arkkipiispan vaalin toiselle kierrokselle. Ero muihin ehdokkaisiin oli selkeä. Luoma sai 38 prosenttia ja Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Vaalia ennen ennakoitiin, että vaalin ainoa naisehdokas, yliopisto-opettaja Heli Inkinen voisi päästä lähelle Vikströmin kannatusta.

”Oli pieni yllätys, että Inkisen äänimäärä floppasi, ja meni neljä prosenttiyksikköä alaspäin arviosta. Luoma sai taas neljä prosenttiyksikköä enemmän”, sanoo Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus.

Arviot perustuivat kunkin ehdokkaan kannattajalistoihin, joilla noin kolmasosa äänioikeutetuista ilmaisi etukäteen, ketä aikoo äänestää. Kannattajalistat ennustivat kohtuullisen hyvin, kuinka äänet tulevat jakautumaan.

Alustavan ääntenlaskennan mukaan muista ehdokkaista Heli Inkinen sai 14 prosenttia äänistä, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetysjohtaja Ville Auvinen 13 prosenttia ja kansanedustaja Ilkka Kantola 9 prosenttia. Tulokset vahvistetaan tuomiokapitulin istunnossa perjantaina 9.2.