Aran paradoksi

Yksityistä tuotantoa syrjäytetään juuri siellä, missä asuntoja kipeimmin tarvittaisiin.

raha
Teksti
Tuukka Saarimaa

Hiljattain ilmestyi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama tutkimus Suomen vuokra-asuntomarkkinoiden kannattavuudesta ja kilpailutilanteesta. Tutkimuksen yksi osa käsitteli Ara-asuntojen niin sanottua syrjäyttämisvaikutusta.

Syrjäyttämisvaikutuksella tarkoitetaan sitä, lisääkö Ara-asuntojen rakentaminen asuntojen kokonaismäärää vai syrjäyttääkö se yksityistä tai vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

 

Vaikutusta voidaan selventää yksinkertaisella ajatusleikillä. Tarkastellaan asuntomarkkinoiltaan kahta hyvin erilaista kuntaa, vaikkapa Kuhmoa ja Helsinkiä.