Apulaisvaltakunnansyyttäjä: Kittilän kunnanhallituksen toimet tutkitaan

Jorma Kalske sanoo, että hissiyhtiöstä tehty kantelu selvitetään myös perin pohjin.

Jorma Kalske
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n sotkuja selvittää parhaillaan valtakunnansyyttäjänvirasto. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske lupaa, että tapauksesta tehty kantelu tutkitaan perin pohjin.

Kantelun teki huhtikuun lopulla hissiyhtiön vähemmistöosakas Levin Matkailukeskus Oy, joka pyytää valtakunnansyyttäjänvirastolta uutta syyteharkintaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren tapauksessa. Jos näin kävisi, kertaalleen ”rajattu” esitutkinta avattaisiin uudelleen.

Asian ratkaisu on apulaisvaltakunnansyyttäjä, laamanni Jorma Kalskeen käsissä.

”Tässä vaiheessa minun ei ole mahdollista ryhtyä ennakoimaan päätöstäni asiasta tehtyyn kanteluun. Sen voin kuitenkin sanoa, että kantelu tutkitaan ja siinä yhteydessä otetaan tarkasteluun myös esitetyt väitteet kunnan viranomaisten toimista”, Jorma Kalske korostaa.

”Kunnan viranomaisten toimilla” Kalske viittaa Suomen Kuvalehdessä tänään julkaistuun juttuun Kittilän kunnanhallituksen toimista 9. tammikuuta.

Kunnanhallitus on mahdollisesti rikkonut kuntalakia päättäessään ryhtyä toimiin Jouni Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön vetämiseksi pois.

Hissiyhtiön silloinen hallitus oli erottanut Jouni Palosaaren toimitusjohtajan tehtävästä ja tehnyt poliisille tutkintapyynnön yhtiön hissihankintasotkuista. Vaikka poliisi oli katsonut esitutkintakynnyksen ylittyneen ja oli käynnistänyt jo esitutkinnan, kunnanhallitus käynnisti toimet tutkinnan keskeyttämiseksi – ja potkut saaneen Jouni Palosaaren palauttamiseksi hissiyhtiön johtoon.

Erikoiseksi kunnanhallituksen toiminnan tekee se, että kunnanhallitus on kuntalain 25a pykälän mukaan juridisesti vastuussa kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnan järjestämisestä ja ohjauksesta – ja Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan enemmistöomistama tytäryhtiö.

SK:ssa rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta katsoo, että yleinen etu vaatisi hissiyhtiöön liittyvän tutkinnan avaamista valtakunnansyyttäjän toimesta.

Samaa mieltä on Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.

”Hissiyhtiön jutun avaaminen on välttämätöntä sen arvioimiseksi, ovatko kunnanhallituksen jäsenet syyllistyneet rangaistavaan virkarikokseen eli harkintavallan tahalliseen väärinkäyttämiseen.”

Jorma Kalskeen mukaan kyseisen kantelun ratkaisu menee lomakauden yli. Päätös annetaan aikaisintaan syyskuussa.

”Jos tarpeen, päätöksen yhteydessä linjataan aikanaan myös jatkotoimista”, Kalske sanoo.

Hänen mukaansa ei ole mahdotonta, että myös Lapin poliisilaitos käynnistäisi tutkintansa uudelleen.