Apulaisoikeuskansleri näpäytti: Supo ei kertonut kaikkia tietojaan oikeuskanslerille

Suojelupoliisi ei toimittanut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle kaikkea sen sisäistä ohjeistusta, joka liittyi Puumalaisen tutkimaan asiaan.

Puumalainen tutki vuosina 2010-2013, millä tavoin poliisin ulkomailla toimiviin yhdyshenkilöihin kohdistuva laillisuusvalvonta on järjestetty ja hoidettu.

Hän teki asiaa koskevan päätöksensä kesäkuussa 2013. Asian käsittelyn yhteydessä kuitenkin ilmeni, että Supo oli jättänyt toimittamatta Puumalaiselle yhdyshenkilötoimintaa koskeneen päiväämättömän ohjeen, joka olennaisesti liittyi tutkittavana olleeseen asiaan. Supo ei edes kertonut ohjeen olemassaolosta.

Puumalainen sai ohjeen itselleen vasta sen jälkeen, kun sen olemassaolo sattumalta havaittiin oikeuskanslerinvirastossa ja sitä nimenomaisesti pyydettiin. Tämän jälkeen Puumalainen päätti tutkia Supon menettelyn omana aloitteenaan.

Supon oman selvityksen mukaan kyseessä ei ollut tietoinen laiminlyönti vaan väärinkäsitys. Supon mukaan se oli sinänsä kertonut ohjeen olennaisesta sisällöstä.

Mikko Puumalaisen mukaan oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden noudattaminen on erityisen tärkeää suojelupoliisin kaltaisen viranomaisen kohdalla, joka käsittelee valtiojärjestyksen keskeisiin etuihin ja samalla kansalaisten perusoikeuksiin liittyvää ei-julkista ja salaista aineistoa. Sen julkinen valvonta on tämän vuoksi tavanomaista viranomaistoimintaa rajatumpaa.

Jos oikeuskansleri ei saa tai ei voi luottaa saavansa laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemiaan tietoja, kyse on Puumalaisen mukaan vakavasta asiasta. Hän korosti, että myös suojelupoliisin sisäisessä tiedonkulussa on puutteita.

Supo on kertonut ryhtyvänsä toimiin arkistonsa ja sisäisen tiedonkulkunsa parantamiseksi. Puumalaisen mukaan tähän onkin syytä ryhtyä. Puumalainen kiinnittää Supon huomiota oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen tietojensaantioikeuteen.

Lue kaikki Suomen Kuvalehden Supoa käsittelevät jutut täältä.