Analyysi: Veikkaus ja viranomaiset pohtivat jo yhdeksättä kuukautta, mitä uuden arpajaislain pykälät käytännössä tarkoittavat

Suomen Kuvalehti teki pistokokeen ja selvitti, oliko pelien sijoittelussa otettu huomioon peliongelmaiset ja alaikäiset. Ei ollut otettu.

Veikkaus
Teksti
Mikko Niemelä

Uuden arpajaislain täytäntöönpanossa ja valvonnassa on ongelmia. Laki koskee Veikkausta, joka on täysin valtion omistama rahapeliyhtiö.

Uusi arpajaislaki tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Se pyrkii vähentämään tehokkaammin pelaamisesta aiheutuvia yhteiskunnallisia haittoja.

Tätä tavoitetta varten lakiin kirjattiin muun muassa ”raha-automaatteja koskevat erityiset säännökset”. Niiden mukaan pelikoneiden sijoittelussa on otettava erityisesti huomioon rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

Suomessa on uudenkin arpajaislain mukaan mahdollista sijoittaa raha-automaatteja kauppoihin, kioskeihin ja muun muassa huoltoasemille enintään 18 600 kappaletta. Automaatteja on kuitenkin tällä hetkellä sijoitettu Veikkauksen omalla päätöksellä 9394 kappaletta. Automaatit pitäisi sijoittaa niin, että pelaamista voidaan valvoa esteittä.