Amerikkalaiset hämmästyivät: Suomi on lukemisen suurvalta – ainakin toistaiseksi

Sanomalehtien lukeminen vähenee. Kirjastojen käyttömäärät ja määrärahat laskevat.

kirjastot
Teksti
Tuomas Pulsa

Suomalaiset ovat maailman lukutaitoisin kansakunta, julistaa amerikkalaistutkimus. Tulokset ovat pohjoismaisen mallin juhlaa, sillä muut Pohjoismaat miehittävät tulosten neljää seuraavaa sijaa.

Tutkimus on merkittävä. Siinä yhdistettiin varsinaisten lukutaitotestien (Pisa, PIRLS) tuloksia siihen, millaiset mahdollisuudet eri maiden kansalaisilla on lukutaitonsa kehittämiseen käytännössä.

Tätä mitattiin esimerkiksi vertaamalla kirjastojen määrää, tietokoneiden saatavuutta ja sanomalahtien suosiota eri maissa. Lisäksi arvioitiin sitä, kuinka paljon mikäkin valtio sijoitti koulutusjärjestelmiinsä.

Tutkimusta johtanut Central Connecticut State Universityn rehtori, kasvatustieteiden tohtori John W. Miller korosti Washington Postin haastattelussa sitä, miten tärkeää oli mitata lukutaitoa myös muuten kuin varsinaisilla testituloksilla.

Esimerkiksi hyvin Pisa-testeissä pärjäävät Aasian valtiot – kuten Etelä-Korea, Japani tai Kiina – eivät Millerin mukaan enää menesty tutkimuksessa, jossa otetaan huomioon myös kansalaisten mahdollisuudet lukemiseen ja lukutaidon kehittämiseen testien ulkopuolella.