8 kovaa väittämää: Mitä nuoret todella ajattelevat työelämästä?

nuoret
Teksti
Netta Vuorinen
Porin Lyseon lukiosta opiskelija Lasse Lund ja työministeri Lauri Ihalainen Nuoret ja työelämä – kaksi eri maailmaa -raportin julkistamistilaisuudessa Helsingissä maanantaina 26.maaliskuuta 2012. Kuva Kimmo Mäntylä / Lehtikuva.


Nuorten työllistyminen jaksaa puhuttaa: olisi tärkeää kouluttautua nopeasti, jätettävä välivuosien pitäminen sikseen ja päästävä reippaasti uraputkeen.

Jos nuorilta itseltään kysytään, huolet ovat aivan toisenlaiset: Saanko koskaan töitä? Entä jos valitsen väärän alan? Kuinka saisin tarpeeksi työkokemusta jo nuorena?

Taloudellisen tietotoimiston ja johtamista tutkivan Fountain Parkin toteuttamassa Nuoret ja työelämä – kaksi eri maailmaa? -tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 6320 nuorta, jotka olivat iältään 13–17-vuotiaita.

Nuoret ja työelämä – 8 kovaa väittämää

Taloudellinen tiedotustoimisto on tehnyt seurantatutkimusta nuorten työelämäodotuksista jo 1980-luvulta lähtien.

”Seurantatutkimuksessa yksi asia ei ole muuttunut, ja se on nuorten halu tehdä töitä. Sen sijaan odotukset työelämää ja johtamista kohtaan sekä tavat tehdä työtä ovat muuttuneet”, toteavat tutkimustiimin jäsenet Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Tomi Alakoski. Seuraavat kahdeksan väittämää ovat nousseet esille nuorten haastatteluissa viimeisen kolmen vuoden aikana.

  • Työtä tehdään asioiden saavuttamiseksi, eikä se saa hallita koko elämää. Nuorten mielestä hyvä työelämä paitsi varmistaa toimeentulon, myös mahdollistaa harrastamisen, matkustelun ja perheen perustamisen.
  • Palkalla on merkitystä, mutta se ei ole työssä tärkeintä. Top kolmoseen nousevat muut teemat: perhe, ystävät ja vapaa-aika, hyvät työkaverit sekä mielekäs ja kiinnostava työ
  • Kouluaineet eivät anna kunnon eväitä työelämään. Koulun penkillä halutaan oppia työelämätaitoja ja ymmärtää, minkälaisia yhteyksiä oppiaineille on työelämään.
  • Nuoret kaipaavat lisää tietoa työstä opinto-ohjauksen ja työelämään tutustumisen muodossa. Monen mielestä alan valinta tuntuu haastavalta ja etäiseltä. Useat nuoret toivovat pääsevänsä useammin esimerkiksi yritysvierailuille.
  • Väärät valinnat pelottavat: ”Minua huolestuttaa, olenko valinnut oikean koulutien, jotta pääsisin unelma-ammattiini. Työelämässä myös pelottaa, saako töitä vai jääkö työttömäksi. Pelottaa ja huolettaa myös se, onko opiskellut tarpeeksi paljon ja hyvin, että pääsee unelma-ammattiin. Ja sitten harmittaa, jos unelma-ammattiin ei pääse”, kertoo eräs haastatelluista.
  • Yrittäjyys on tuttua vain joka toiselle nuorelle. Positiivisessa mielessä yrittäjyyttä ajatellaan mahdollisuutena toteuttaa itseään ja rikastua. Negatiivisena puolena nuoret pitävät riskejä. Varsinaisesta yrityksen perustamisesta nuorilla ei ole kovin selkeää näkemystä.
  • Kansainvälisyys on merkityksellinen osa työtä vain pienelle osalle nuorista. Kansainvälistymiseen liitetään matkustamisen, monikulttuurisen työyhteisön ja maiden välisen yhteistyön kaltaisia asioita.
  • Tyttöjä kiinnostavat sosiaaliseksi mielletyt ammatit, poikien suosiossa on ICT. Tyttöjä ja poikia yhtä paljon kiinnostavia aloja ovat kaupan ala, graafinen teollisuus sekä elintarviketeollisuus.

Lue Nuoret ja työelämä – 2 eri maailmaa? -tutkimus kokonaisuudessaan täältä.