Aika - pikatulostuksen neljäs ulottuvuus

Profiilikuva
Blogit Kohinaa
Kirjoittaja on verkostotutkija, futuristi ja konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija Otavan Opistolla.

3D-tulostus eli pikatulostus on saapumassa vähitellen kuluttajamarkkinoillekin. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa esineiden tulostamista hieman paperin ja valokuvien tapaan perinteisten valmistustapojen sijaan.

Tulostaa voi lähes mitä vain IKEA:n kadonneista ruuveista jäätelöön ja tekonivelistä lasiin. Siitä on ennakoitu jo seuraavaa teollista vallankumousta.

Pikatulostuksen visioista suomeksi tästä ja aiheesta enemmän kiinnostuneiden facebook-ryhmä Pursotinklubi.

Futuristin kannalta 3D-tulostus on jo nykyisyyttä. Se integroituu hyvää vauhtia yhteiskuntaan ja sen mahdollisia vaikutuksia on tarkasteltu pitkään.

Kiinnostavaa on: mitä seuraavaksi?

MIT:n Michael Reilly tarjoaa selvät nuotit: 4D-tulostus. Esineet joissa on mukana aika.

Aikaominaisuuksien lisääminen tavaroihin voi kuulostaa pikkkujutulta, mutta sitä se ei ole. Tähän mennessä aikaa on käytetty vain negatiivisesti: erityisesti kuluttajaelektroniikka tuntuu hajoavan heti takuuajan umpeuduttua vaikka teknisesti voitaisiin valmistaa kestävämpiä tuotteita.

Perinteinen teollinen tuotantotapa perustuu kiinteisiin esineisiin, joiden rukkaaminen jälkikäteen on työlästä tai mahdotonta. 4D-tulostuksessa esineisiin materiaaleineen sisällytetään jo valmistusvaiheessa ominaisuuksia, kuten olomuodon muuttaminen ja/tai ympäristöön reagointi. Kuten poliovirus drinkissä joka lasia heilauttamalla aktivoituu tai hajoaa.

Kotioloissa esimerkiksi jouluaatoksi tulostetut lasten vimpainlelut eivät vanhenisi käsiin tapaninpäivänä. Ne voisi koodata uudestaan synttärilahjoiksi tai antaa esineen valmismuotoutua toisiin suunnittelijoiden luomiin muotoihin.

Jätekuljetus, kuten Napolissa, on valtava bisnes, mutta ekologisesti katsoen pitkälti turha ja sekä palloamme että tulevaisuuden sukupolvia erittäin kuormittavaa. Lisäksi käyttämättömät ja varastoissa lojuvat myymättömät tavarat dumpataan surutta pois ja tilalle tuotetaan uutta, mikä taas on vielä isompaa liiketoimintaa.

Yleisemmin 4D-tulostuksen myötä edessä siintää logistinen ketju ilman turhaa ihmistyötä. Matternet-konseptissa droonit eli robolennokit kuljettavat materiaaleja ja tarvikkeita vaikkapa katastrofialueelle. Reillyn ideoiden mukaiset pikatulostimet alkavat tuottaa tavaroita jotka kokoavat itsensä ja mukautuvat ympäristöönsä ja uusintavat itsensä, John von Neumannin klassisen cellular automata -idean hengessä.

Katastrofien ja ihmiselle vaarallisten paikkojen lisäksi suurin osa planeestamme on asumatonta vuoristoista meriin. Huomioiden väestönkasvun sekä viljelysmaiden tuhoutumisen, teknologisella uudisraivaajudella olisi kysyntää.

Mukautuvilla esineillä voitaisiin siirtää alkeellinen infrastruktuuri melkein minne vain ja käynnistellä sitten omavaraisuus sekä siinä sivussa öljyn ja mineraalien etsintä. Onko tämä planeetan kannalta hyvä asia, on oma aiheensa.

Luonnollisesti 4D-tulostuksen kehittäjiä kiinnostaa avaruus samalla logiikalla.

Kiinteät esineet vievät tietynmuotoisen fyysisen tilan ja ovat kuollutta painoa. Muotoutuvat tavarat olisivat käyttökelpoisempia.

Lähiplaneetoillemme voisi singauttaa armadan roboja, jotka rakentaisivat elinolot etukäteen.