Väitöstutkimus: Frankfurtin kirjamessupanostus kärsi epäselvistä tavoitteista ja ristiriidoista, käännösmäärätavoitteesta jääty

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Suomen asema Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 on yksi suomalaisen kulttuurin kautta aikain suurimmista vientihankkeista. Helmi-Nelli Körkkö on tutkinut hanketta ja sen vaikutuksia perjantaina Vaasan yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan FINNLAND.COOL. – zwischen Literaturexport und Imagepflege. Eine Untersuchung von Finnlands Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2014 (FINNLAND.COOL. – tasapainottelua kirjaviennin ja Suomi-kuvan välissä. Tutkimus Suomen teemamaahankkeesta Frankfurtin kirjamessuilla 2014).

Körkkö arvioi, että hanke kärsi kahtalaisista tavoitteista: eri toimijat tavoittelivat eri asioita. Siksi lopputulos ei ole ollut – mainiosta medianäkyvyydestä huolimatta – niin hyvä kuin se olisi voinut olla.

”Teemamaahankkeessa niin menestystekijät kuin ongelmakohdat liittyvät nimenomaan siihen, että hanke oli sekä Suomen hanke että kirjallisuusviennin hanke”, Körkkö sanoo.

”Tutkimuksessani kävi ilmi, että esiintyminen teemamaana ja varsinainen kirjallisuusvienti liittyivät vain välillisesti toisiinsa. Tämä aiheutti sen, että eri tahot tavoittelivat hankkeelta erilaisia asioita. Kirjamessuesiintymisen kohdeyleisöä olivat selvästi saksalaiset ja saksalainen media eli yleinen näkyvyys Saksassa. Niin hankkeen viestinnässä, järjestetyissä ohjelmanumeroissa kuin kirjailijoiden ja kirjojen vallinnassa korostettiin voimakkaasti Saksaa kohdemaana.”

”Kustantamoiden ja agentuurien tavoitteet kohdistuivatkin kansainvälisille kirjamarkkinoille. Hankkeelle yleisesti asetetut tavoitteet erkanivat toisistaan. Hankeorganisaatiota myöten oli epäselvää, oliko kyseessä kirjallisuusviennin hanke vai yleisesti kulttuuriviennin hanke. Tämä muodosti koko projektille selvän ongelman. Organisaation sisäiset ristiriidat heijastuivat myös yhteistyöhön joidenkin saksalaisten kumppanien kanssa.”