Blogit

Proosakirjailijan arkea ja kirjallisuuden ajankohtaisia aiheita.

Taiteilijoiden työhyvinvoinnin vankin kulmakivi on kinkkisen oikukas

Blogit Kirjailijan päiväkirja 30.5.2017 09:45
Karo Hämäläinen
Karo Hämäläinen - avatar
Kirjoittaja on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Kun apurahansaajien eläketurvasta huolehtiva Mela kysyy asiakkailtaan, millaisilla työhyvinvointitoimilla heidän jaksamistaan voidaan parhaiten tukea, voisi kuvitella, että vastaajien mielessä pyörivät rahan ja erilaisten kuntoutuskurssien kaltaiset seikat.

Taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työhyvinvoinnin vankin kulmakivi ei kuitenkaan ole lompakossa vaan korvien välissä tai anatomisesti vähemmän täsmällisesti ilmaistuna sydämessä.

Melan kyselyssä ylivoimaisesti tärkeimmäksi omaa työhyvinvointia tukevaksi seikaksi osoittautui oma motivaatio. Peräti 95 prosenttia taiteen ja 91 prosenttia tieteen apurahansaajista piti omaa motivaatiota erittäin tärkeänä työhyvinvointia tukevana asiana.

Riittävän pitkä rahoitus on erittäin tärkeä työhyvinvointia tukeva asia 78 prosentille taiteen apurahansaajista. Seuraavaksi tärkeimmät seikat taiteen apurahoitettujen piirissä ovat ammatillinen osaaminen (77 prosenttia vastanneista piti erittäin tärkeänä) ja motivoiva työn sisältö (76 prosenttia).