Suomessa julkaistaan vuosittain yli 8000 kirjaa – nimikemäärät laskevat mutta kirjat paisuvat

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Vuonna 2021 Suomessa julkaistiin 8366 kirjaa. Niistä kaunokirjallisuutta edustaa 3198 ja tietokirjallisuutta 5168 teosta.

Näihin tarkkoihin lukuihin päästään, kun ynnätään yhteen Kansalliskirjaston Fennica-kokoelman tietoja. Kansalliskirjasto paitsi kerää ja tallettaa myös kuvailee kaiken Suomessa ilmestyneen julkaisutuotannon.

Mukana on kaikkien julkaisijoiden julkaisemat kirjat. Siksi luvut poikkeavat paljon Suomen kustannusyhdistyksen keräämistä tilastoista, joiden mukaan Suomessa julkaistiin vuonna 2021 yhteensä vajaat 4300 kirjaa, joista vajaat 3300 oli yleistä kirjallisuutta ja vajaat 1100 oppimateriaaleja.

Kansalliskirjasto on kerännyt kokoelmiaan koskevia tietoja Suomen kansallisbibliografia 2022 -julkaisuksi. Kansallisbibliografian historiagraafeista käy selvästi ilmi julkaistujen nimikkeiden määrän jyrkkä lasku 2000-luvun luvun aikana.