Sanoma ja kulttuurin rahat

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Sanoma-konsernin viime vuosi meni penkin alle. Se ei ollut yllätys. Yllätys ei ollut sekään, että Sanoma maksaa keväällä selvästi pienemmän osingon kuin vuosi sitten. Yhtiö oli varoitellut asiasta ennalta.

Sanoman osinkopudotuksen suuruus sen sijaan on yllätys. Sanoman hallitus esittää kevään yhtiökokoukselle vain kymmenen sentin osinkoa, kun viime keväänä maksettiin 60 senttiä. Vielä keväällä 2011 Sanoma maksoi 1,10 euron osingon. Sanoman hallitus tosin esittää, että 10 sentin osingon lisäksi yhtiökokous päättäisi antaa hallituksella valtuuden enintään 20 sentin osingon jakamisesta. Myöhemmin tänä vuonna saattaa siis olla luvassa lisää rahaa. Jos Sanoman hallitus maksaisi koko lisävaltuuden, osinko vain puolittuisi 30 senttiin.

Sanoman suorien osakkeenomistajien lisäksi Sanoman osingolla on merkitystä tieteelle ja taiteelle. Monet suomalaista kulttuuria tukevat säätiöt ovat hyvin edustettuina Sanoman suurimpien osakkeenomistajien joukossa. Eniten Sanomassa on kiinni Jane ja Aatos Erkon säätiöllä, joka omistaa 37,5 miljoonaa Sanoman osaketta. Erkkojen säätiö tukee ”korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria”. Viime vuonna säätiö jakoi apurahoja yli 21 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurin Sanoman säätiöomistaja on Helsingin Sanomain säätiö, joka omistaa 5,7 miljoonaa Sanoman osaketta. Sanoman osakkeet muodostavat merkittävän osan HS Säätiön taseesta: viimeisimmän eli vuotta 2012 koskevan tilinpäätöksen mukaan Sanoma-osakkeiden osuus varallisuudesta oli 45 prosenttia. Vuonna 2012 HS Säätiö sai Sanoman osinkoja 3,4 miljoonaa euroa. Ne toivat valtaosan 4,9 miljoonan suuruisista sijoitustoiminnan tuotoista. Säätiö rahoittaa toimintaansa juuri sijoitustoiminnasta saatavilla tuotoilla.

Tulevana keväänä HS Säätiö saa Sanomalta vain 570 000 euron osingot. Jos säätiö haluaa säilyttää toimintansa vuoden 2012 laajuudessa, sen on myytävä omaisuuttaan – Sanoman osakkeita tai muita sijoituksiaan. Toinen vaihtoehto on supistaa toimintaa, mikä olisi helpointa tehdä pienentämällä jaettavien apurahojen määrää.