Säätiöiden verovapaus ei ole uhattuna

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Säätiöt ja muut yleishyödylliset yhteisöt ovat merkittäviä tieteen ja taiteen rahoittajia. Esimerkiksi Suomen Kulttuurirahasto jakaa tänä vuonna kulttuurille 33,5 miljoonaa , Koneen säätiö jakoi viime vuonna 21,3 miljoonaa.

Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tietyin edellytyksin tarvitse maksaa yhteisöveroa. Suomen Kulttuurirahaston ja Koneen säätiön tapauksessa linjaus onkin selvä, sillä niiden tuotot tulevat käytännössä kokonaan sijoitusten tuotoista. Kun säätiöiden ei tarvitse maksaa yhteisöveroa, niille jää enemmän jaettavaa. Yhteisöveroaste on tällä hetkellä 20 prosenttia, joten voi olettaa, että säätiöiden tuki kulttuurille pienenisi viidenneksellä, jos niiden tulisi maksaa yhteisöveroa.

Perussuomalaiset nosti taannoin esiin kysymyksen säätiöiden verovapauden oikeutuksesta. Parnasson kahdeksalle viime vaaleissa eduskuntaan valitulle puolueelle suuntaaman kyselyn perusteella yleishyödyllisten yhteisöjen verovapaus ei kuitenkaan ole laajemmin uhattuna. Kahdeksasta puolueesta perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut vastasivat yksiselitteisesti, että säätiöiden verovapaus on säilytettävä nykyisellään. Toinen annettu vastausvaihtoehto olisi ollut ”säätiöiden verovapaus on poistettava”.

Perussuomalaiset mukaan kumpikaan vastaus ei ole oikea.

”Asia on ratkaistava osana laajempaa suursäätiöiden verokohtelua”, perussuomalaiset linjaa.