Saako kriitikko lyödä ylöspäin? Kriitikot saivat hankalasti avautuvat eettiset ohjeet

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

”Kritiikin tulee pyrkiä olemaan tietoinen taideteoksen, -tapahtuman tai -teon vastaanottoon oleellisesti vaikuttavista seikoista, kuten eettisistä ja rakenteellisista yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä lajityyppiin ja teokseen liittyvistä kulttuurisista erityispiirteistä.”

Niin kuuluu Suomen arvostelijain liiton laatimien Kritiikin eettisten ohjeiden neljäs kohta.

Taidearvostelijoiden yhdistys juhli viime vuonna 70-vuotista taivaltaan, ja osana juhlavuotta julkistettiin ensimmäiset kritiikkien etiikkaa ohjaavat ohjeet Suomessa. Arvostelijain liiton mukaan Kritiikin eettisten ohjeiden (ohjeet kokonaisuudessaan täällä) valmisteluun ja kommentointiin ovat osallistuneet paitsi liiton jäsenet, hallitus ja toiminnanjohtaja myös useat eri alojen asiantuntijat.

Ehkä tekijöiden ja kommentoijien runsaus samoin kuin taidealojen toisistaan poikkeavat piirteet ovat vaikuttanut siihen, että ohjeet ovat monin kohdin vaikeaselkoiset. Suomen arvostelijain liiton puheenjohtaja Maria Säkö avasi pyynnöstäni sähköpostitse muutamia kohtia.

Huomata täytyy, että syy ohjeiden laatimiseen ei ole se, että viime aikoina kritiikeissä olisi esiintynyt poikkeuksellisen paljon epäeettisyyttä.