Gummeruksen paluu

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Mikä on tänä vuonna julkaistujen nimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin kustantamo?

Otava? Tai Bonnier, jos WSOY ja Tammi lasketaan yhteen?

Ei ja kyllä, enimmäkseen ei. Yhteenlaskettuna WSOY ja Tammi eli Bonnierin Suomen kustantamot julkaisevat tänä vuonna eniten aikuisten kaunokirjallisia teoksia, ja Otava-konsernin kustantamobrändit Otava ja Like yhteenlaskettuna ovat nimikkeillä mitattuna toiseksi laajin kirjankustantamo, mutta kun katsotaan pelkästään kustantamobrändejä, nimikemääräykkönen onkin Gummerus.

Selvitin suurimpien suomalaisten kustantamoiden julkaisemien aikuisten kaunokirjallisuuden uutuusnimikkeiden määrää ja nimikemäärien kehitystä ensi viikolla ilmestyvään Parnassoon. Gummeruksen nousu nimikeykköseksi oli minulle selvityksen suurin yllätys. Tänä vuonna Gummerus julkaisee antamansa tiedon mukaan 62 uutuutta. Otava yltää tasan kuuteenkymmeneen, WSOY 58:aan. Käytännössä kolme suurinta kustantamobrändiä ja vielä niiden perässä neljäntenä tuleva Tammi (52 aikuisten kaunokirjallista uutuutta vuonna 2014) ovat yhtä suuria nimikkeillä mitattuna.

Nimikkeiden määrä ei tietenkään ole ainut eikä edes yleisin mittari kustantamojen suuruuden arvioimiseen. Yrityksiä perinteisesti mitataan liikevaihdon perusteella, niin kustantamojakin. Nimikemäärä kertoo kuitenkin kustantamon tuottaman kaunokirjallisen tarjonnan laajuudesta. Nimikemäärän runsaus ja siitä kiinni pitäminen selittänee senkin, että Gummeruksen markkinaosuus on kasvanut.