-30 prosenttia – Näin kirjastoasiointi on muuttunut 2000-luvulla

Profiilikuva
Karo Hämäläinen on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Vuonna 2002 Suomen yleisissä kirjastoissa oli 36,7 miljoonaa kirjaa. Viime vuonna kirjoja oli 27,4 miljoonaa kappaletta. Se tarkoittaa neljänneksen laskua. Tiedot käyvät ilmi Suomen yleisten kirjastojen tilastoista.

Viime vuonna yleiset kirjastot hankkivat kirjoja 1,6 miljoonaa kappaletta, yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Kappalemäärä on laskenut muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla kahdenkymmenen vuoden takaisesta, mutta kirjojen hankintaan käytetty rahamäärä on noussut 8,5 prosentilla.

Hankintaan käytettyjen rahojen muutos antaa kuitenkin väärän kuvan hankintojen kehityksestä, sillä silloin huomioon ottamatta jää rahan arvon muutos.

Tilastokeskuksen sivuilla olevan rahanarvonmuuntimen mukaan yksi vuoden 2002 euro vastaa 1,38:aa vuoden 2022 euroa. Inflaation huomioon ottaen vuoden 2022 kirjahankintarahat vastaavat 32 miljoonaa nykyeuroa. Näin ollen vertailukelpoiset kirjanhankintarahat ovat pudonneet 20 vuodessa 21 prosentilla.