Vanhat isät ruokkivat evoluutiota

Ikääntyvien miesten spermassa on paljon uusia mutaatioita.

Kuva Eye of Science / SPL / SKOY.

Jo 1930-luvulta on epäilty, että lapsi perii isältään enemmän uusia mutaatioita kuin äidiltään. Tutkimusnäyttöä tästä saatiin viime vuonna, kun Kári Stefánssonin johtama työryhmä julkaisi kymmenien islantilaisten sukujen dna-analyysiin Nature-lehdessä.

Miehet ruokkivat evoluutiota uusilla mutaatioillaan, koska miehet voivat tulla vanhemmaksi pitempään kuin naiset. Mitä vanhempi mies, sitä enemmän hänen spermassaan on mutaatioita. Jotkut uudet geenipoikkeamat voivat olla hyödyllisiä, ja ne yleistyvät luonnonvalinnan ansiosta. Suurin osa kuitenkin aiheuttaa sairauksia. Esimerkiksi autismi on yleisempää lapsilla, joilla on vanha isä.

Stefánssonin aineistossa analysoitiin isän, äidin ja lapsen dna 78 perheeltä. Uusista mutaatioista oli kyse silloin, kun lapsen emäsjärjestys poikkesi sekä isän että äidin perimästä. Dna on tällöin muuttunut joko äidin munasolussa, isän siittiössä tai alkiossa.

Isien puolilta tuli neljä kertaa enemmän mutaatioita kuin äitien puolelta. Isän ikä selitti lähes kokonaan lapsen uusien mutaatioiden määrän. 36-vuotias isä antaa lapselleen kaksi kertaa enemmän mutaatioita kuin 20-vuotias, 70-vuotias jopa kahdeksan kertaa enemmän. Islantilaisella vuonna 2011 syntyneellä lapsella on keskimäärin 70 uutta geenipoikkeamaa.

Marko Hamilo