Japanin ydinturma: Kansalaiset keräävät itse tietoa säteilystä

säteilymittaajaVaikka viranomaiset lupasivat heinäkuussa, että onnettomuusalueen lihakarjan säteily mitataan, japanilainen ravintolaketju Zensho päätti varmistaa asian itse. Yritys mittautti säteilyn kaikesta tarjoilemastaan japanilaisesta lihasta ja kertoi sen olevan puhdasta. Kuva Yuriko Nakao / Reuters / Lehtikuva.

Japanissa kansalaisten epäluottamus viranomaisia kohtaan kasvaa yhä, reilut viisi kuukautta maaliskuisen tsunamin ja Fukushiman ydinvoimalakatastrofin jälkeen.

Koska viranomaistieto koetaan epäluotettavaksi, blogeista ja Twitteristä on tullut yhä useammille japanilaisille tärkeitä uutislähteitä.

Heti huhtikuussa kansalaiset alkoivat itse mitata säteilyä onnettomuusvoimalan läheisyydessä ja kerätä siitä tietoa, sillä viranomaisten rauhoittelevat tiedot tuntuivat epäuskottavilta. Mukana on ollut muun muassa Keion yliopisto, ja tuloksia on julkaistu safecast.org-sivustolla.

Japani määräsi aluksi, että asukkaat piti evakuoida 20 kilometrin säteellä onnettomuusvoimalasta. Sitten aluetta laajennettiin noin 30 kilometriin.

Kansalaisten mittauksilla löydettiin myös evakuointialueen ulkopuolelta taskuja, joissa sallitut säteilyrajat ylittyvät.

Kun tietoja laitettiin nettiin, tapahtui kummia.

Ydinvoimayhtiö Tepcon ja Japanin hallituksen kannalta epämieluisaa tietoa kertoneita Youtube-videoita katosi viime keväänä joitakin tunteja niiden julkaisun jälkeen. Yhdessä kadonneessa pätkässä Tepcon entinen työntekijä kertoi kokemuksistaan.

Ydinvoimasta ja säteilystä tietoja levittäneitä Twitter-tilejä häirittiin.

Viime heinäkuussa Japanin parlamentti hyväksyi lakimuutoksia, jotka antoivat poliisille entistä suuremmat valtuudet internetin käyttäjien seurantaan.

Professori Makoto Ibusuki Seijon yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta kertoo sähköpostitse, että Japanin poliisilla on nyt muun muassa oikeus vaatia internetoperaattoria säilyttämään tietyn ihmisen nettiliikenteen tunnistetiedot, vaikka tätä ei virallisesti epäillä rikoksesta.

Samankaltainen käytäntö on myös Suomessa ja Euroopan unionissa. EU-parlamentti hyväksyi joulukuussa 2005 direktiivin, joka velvoitti operaattorit säilyttämään tunnistetiedot puolesta kahteen vuotta.

Suomessa tuli 2008 voimaan sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos, joka määräsi operaattorin tallentamaan tiedot asiakkaiden viestinnästä ja säilyttämään tietoja vuoden ajan. Pakkokeinolailla määrätään erikseen se, miten tietoja saa rikostutkinnassa käyttää.

Joissain blogeissa Japanin lakimuutokset tulkittiin niin, että nyt viranomaisilla olisi avoin valtakirja kenen tahansa netissä toimimisen monitorointiin. Näin yksinkertainen asia ei Ibusukin mukaan ole.

”On kuitenkin päivänselvää, että tämänkaltaiset valtuudet poliisille voivat rikkoa netin käyttäjien yksityisyyden suojaa.”

Ibusukia kuultiin asiantuntijana Japanin parlamentissa, kun lakia käsiteltiin.

Ministeriö valvoo

Epäilyjä viranomaisia kohtaan lisäsi Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön lisäbudjetti, jossa varattiin rahaa projektille nimeltä ”Ydinvoiman turvallisuusseurannan julkisuushanke”.

Ministeriö hakee hankkeelle nyt alihankkijaa, jonka tehtäväksi on määritelty ydinvoimaa ja säteilyä käsittelevien blogien ja Twitter-tilien ympärivuorokautinen valvonta, virheellisen, sopimattoman ja taloudellista haittaa aiheuttavan tiedon analysointi ja näistä tiedoista raportointi.

Alihankkijan tulisi pitää ministeriö ajan tasalla myös niistä avainsanoista, joita käytetään väärää ja sopimatonta tietoa levittävissä blogeissa ja Twitter-tileissä.

Toisin kuin jossain blogeissa on tulkittu, paperissa ei ehdoteta, että nämä sopimattomia tietoja levittävät tilit tulisi sulkea.

Ministeriön edustaja oikaisi väitteitä kertomalla uutistoimisto AFP:lle, ettei hankkeen tarkoitus ole sensuroida tietoa. Tarkoitus on seurata, mitä ydinvoimasta ja säteilystä kirjoitetaan ja vastata sopimattomaan tietoon oikealla tiedolla. Internetoperaattoria ei pyydettäisi sulkemaan kenenkään tilejä.

Viranomaisten tiedonjakamiseen pettyneiden japanilaisten on vaikea uskoa, että pelkkä seuraaminen riittäisi. Varsinkin kun heidän mielestään nettiä on jo käyty kopeloimassa, ihan ilman lakia.

Aiheesta lisää

Japanin ydinturma: Sosiaalinen media kokoaa joukot kaduille (Suomenkuvalehti.fi 27.8.2011)

Lue kaikki SK:n jutut Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista.