D-vitamiini parantaa vastustuskykyä ja vaikuttaa geenien aktiivisuuteen

Bostonin yliopiston D-vitamiinitutkimuksessa on osoitettu ensimmäistä kertaa, että veren D-vitamiinipitoisuuden kasvattaminen muuttaa geenien aktiivisuutta.

D-vitamiinin puutos haittaa erityisesti kalsiumin ja luuston aineenvaihduntaa, mutta Plos one -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että D-vitamiini vaikuttaa merkittävästi myös moniin geeneihin, jotka liittyvät syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin, tartuntatauteihin ja autoimmuunisairauksiin.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin puutoksella on yhteys näihin sairauksiin, mutta nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkijat saivat suoraa tutkimusnäyttöä siitä, että D-vitamiinilisä myös alentaa riskiä moniin sairauksiin ja parantaa vastustuskykyä.

Satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa kahdeksan tervettä, mutta D-vitamiinipuutoksesta kärsinyttä koehenkilöä sai joko pienen tai suuren määrän D-vitamiinilisiä kahden kuukauden ajan. Tutkijat analysoivat yli 22 500 geenin aktiivisuuden muutoksia sekä valkosolujen määrän muutoksia.

Suuremman annoksen saaneet koehenkilöt saavuttivat normaalin D-vitamiinin pitoisuuden veressä. Pienemmän annoksen saaneet jäivät viitearvojen alle.

Ryhmien välillä oli eroa 291 geenin aktiivisuudessa.

Tarkempi analyysi osoitti, että näistä geeneistä 160 liittyi biologisiin mekanismeihin, joiden tiedetään olevan yhteydessä syöpään, autoimmuunitauteihin, infektiotauteihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin.