Tutkijat kumoavat myytin: porno kiihottaa naisia siinä missä miehiäkin

Porno stimuloi ihmisten aivoja samaan tapaan, mutta miehet ja naiset suhtautuvat pornoon eri tavalla.
Tiede 19.7.2019 15:30
Naiset kokevat pornon katsomisen sosiaalisesti tuomittavampana kuin miehet.
Naiset kokevat pornon katsomisen sosiaalisesti tuomittavampana kuin miehet. © Marjo Tynkkynen

Kuvitelma siitä, että miehet kiihottuisivat naisia enemmän nähdessään pornografista materiaalia, on viimeisimmissä tutkimuksissa todettu virheelliseksi.

Saksalaisen Tübingenin yliopiston biologisen kybernetiikan laitoksen tutkijat Hamid Noori ja Max Planck kävivät läpi 61 eri aivotutkimusta, joissa oli skannattu 1 850 miehen ja naisten aivoja samalla, kun heille näytettiin pornografista materiaalia. Eri sukupuolten aivojen reagoinnissa ei ollut käytännössä mitään eroa.

Tutkijoiden mukaan on myytti, että naisia kiihottaisi visuaalinen pornografinen virikkeistö vähemmän kuin miehiä. Monissa tähänastisissa tutkimuksissa, jotka ovat perustuneet tutkittavien itsensä antamiin kysymysvastauksiin, miehet ovat säännönmukaisesti osoittaneet naisia suurempaa kiinnostusta pornoa kohtaan. Tästä on usein vedetty se johtopäätös, että seksuaalisesti kiihottuakseen naiset tarvitsisivat miehiä voimakkaammin emotionaalisen siteen kiihottumisen kohteeseen.