Ilmastotutkijat vaativat lisää ydinvoimaa

Tiede 4.11.2013 09:59

Neljä johtavaa ilmasto- ja energiatutkijaa vetosi sunnuntaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä ydinvoimaa vastustavia ympäristöpolitiikan vaikuttajia edistämään aiempaa turvallisempien ydinvoimajärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Carnegie Institutionin energiatutkija Ken Caldeira sekä ilmastotutkijat Kerry Emanuel MIT:stä, James Hansen Columbia Universitystä ja Tom Wigley Kansallisesta ilmakehätutkimuksen keskuksesta (NCAR) kirjoittavat arvostavansa uusiutuvien energiamuotojen edistämistä, mutta heidän mielestään ”yhä jatkuva ydinvoiman vastustaminen uhkaa ihmiskunnan kykyä välttää vaarallinen ilmastonmuutos”.

Uusiutuvat, kuten tuuli- ja aurinkovoima sekä biomassa, voivat kirjoittajien mukaan olla osa tulevaisuuden energiataloutta, mutta ”nämä energianlähteet eivät pysty tuottamaan halpaa ja luotettavaa energiaa tarpeeksi nopeasti maailmantalouden vaatimassa mittakaavassa”.

Vaikka voisi olla teoreettisesti mahdollista vakauttaa ilmasto ilman ydinvoimaa, tutkijoiden mukaan ”todellisessa maailmassa ei ole sellaista uskottavaa polkua ilmaston vakauttamiseen, jossa ydinvoimalla ei olisi merkittävää roolia”.

Kirjoittajien mukaan ydinvoiman käytön lisäämiseen liittyvät riskit ovat kvantitatiivisten analyysien perusteella kertaluokkia pienemmät kuin fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät riskit. Lisäksi uudet passiiviset turvallisuusjärjestelmät mahdollistavat aiempaa turvallisemmat ydinvoimalat.

”Mikään energiajärjestelmä ei ole haitaton”, tutkijat kirjoittavat. ”Me vaadimme vain, että päätökset energiajärjestelmistä perustuisivat faktoihin, eivät tunteisiin tai ennakkokäsityksiin, jotka eivät sovellu 2000-luvun ydinteknologiaan.”