Hätkähdyttävä tulos: Suuri osa psykologisista tutkimustuloksista on vääriä

Massiivinen tutkimushanke onnistui toistamaan alle puolet löydöksistä.
Tiede 27.8.2015 21:00
Kuvituskuva. © ILKKA RANTA / LEHTIKUVA

Tieteen peruskiviä on tutkimustulosten toistettavuus. Yksittäinen tutkimus voi tuottaa yllättävän ja mielenkiintoisen löydöksen, joka ehkä on myös ristiriidassa aiemman käsityksen ja mahdollisesti myös aiempien tutkimustulosten kanssa.

Yksi pääsky ei tee kesää, eikä yksi tutkimus ole teteellinen näyttö. Tieteellinen konsensus syntyy vasta, kun jostakin kysymyksestä on kasaantuva, samaan suuntaan osoittava tutkimusnäyttö.

Yksittäinen tutkimus voi olla väärässä monesta syystä.

Tilastollisesti merkitseväksi löydökseksi kutsutaan yleensä tulosta, jonka syntyminen satunnaisista syistä jää alle viiden prosentin tai mieluiten alle prosentin.

Tutkimuksissa on yleensä otos, esimerkiksi joukko koehenkilöitä, joiden ajatellaan edustavan laajempaa joukkoa, esimerkiksi kaikkia yhdysvaltalaisia. Otos ei yleensä vastaa perusjoukkoa täysin, ja tilastollista merkitsevyyttä edellytetään, jotta havaittu löydös on julkaisukelpoinen.