Dna ei selitä kaikkea biologista periytymistä

Histonit määräävät, milloin geenit ilmenevät.
Tiede 15.4.2015 13:00

Sukupolvelta toiselle periytyvät ominaisuudet eivät määräydy kokonaan dna-emäsjärjestyksen perusteella, vaan informaatiota voivat kuljettaa myös muut molekyylit solun sisällä. Tähän tulokseen päätyi Edinbughin yliopistossa tehty tutkimus, joka julkaistiin Science-lehdessä.

Histonit ovat proteiineja, joiden ympärille dna kiertyy. Ne eivät ole osa geneettistä koodia, mutta niiden tiedetään vaikuttavan siihen, milloin ja missä geenit kytkeytyvät päälle ja pois päältä, eli missä soluissa ja milloin ne tuottavat proteiineja.

Tutkijat huomasivat, että luonnostaan ilmaantuvat, geenien ilmenemiseen vaikuttavat muutokset näissä proteiineissa saattavat säilyä yhdeltä sukupolvelta toiselle ja siten vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet välittyvät jälkikasvulle.