Nykykoulun kipupisteitä

Arvio: Uutuuskirja tarjoaa punnittuja mutta ristiriitaisia näkökulmia opettajan arkeen

Tietokirja 11.12.2020 06:00
SIlvia Hosseini

Kaksi opettajaa ja mielipidevaikuttajaa pureutuu suomalaisen koulun tasa-arvo-ongelmiin.

Minja Koskelan ja Elina Tuomen Toisin tehty tarkastelee yhdenvertaisuuden toteutumista opettajien, oppilaiden ja koulun kulttuurin kannalta. Aiheet vaihtelevat kiusaamisesta alueelliseen eriytymiseen, Suvivirrestä kiistelyyn ja opettajien uupumiseen.

Kirja käsittelee koulumaailman kipukohtia havainnollisesti. Se tarjonnee paljon ajateltavaa lukijalle, jota ei ole jo marinoitu feministisessä keskustelussa.

Kirjoittajien ratkaisut epätasa-arvon korjaamiseksi ovat enimmäkseen käytännönläheisiä, ja niissä huomioidaan niin poliittiset päätökset, opetuksen toteuttaminen kuin yksittäisen opettajan velvollisuudet ammattitaitonsa kehittämisessä.

Teoksena Toisin tehty on kuitenkin harmillisen hajanainen. Kirjoittajien osiot vuorottelevat, mutta niiden välille ei synny dialogia, toisin kuin alaotsikko Keskusteluja koulusta lupaa.

Huomio kiinnittyy ristiriitoihin. Minja Koskela kirjoittaa, että opettajien tulisi kohdata teini-ikäisten seksuaalisuus sensitiivisesti. Seuraavassa luvussa Elina Tuomi kertoo, että hänen oppilaansa suorasukaista seksikysymystä seurasi puhelu huoltajalle – tahdikkaan opetuskeskustelun sijaan.

Tuomen kirjoittamia osioita vaivaa vaikea seurattavuus. Sanottavaa on, mutta ajatusjuoni katkeilee, kun teksti seilaa asiasta toiseen ilman sidoskeinoja.

Koheesion puutteesta seuraa vaikutelma eri ongelmien yhteismitallisuudesta. Vammaisten, turvapaikanhakijoiden ja saamelaisten oikeudet eivät kuitenkaan ratkea samoilla rakenteellisilla muutoksilla, eikä taideaineiden vähäinen tuntimäärä ole kaiketi yhtä suuri vääryys kuin sukupuolivähemmistöjen syrjintä.

Koskelan teksti on sujuvaa. Henkilökohtaisten kokemusten kautta aukeaa punnittuja näkökulmia opettajan arkeen, feministiseen ajatteluun ja pedagogisiin haasteisiin.

Minja Koskela & Elina Tuomi: Toisin tehty. Keskusteluja koulusta. 206 s. S&S, 2020.

Valinnat
Musiikki

Arvio: Suomen Jazzlegenda -palkitun Wiola Talvikin laaja repertuaari vakuuttaa edelleen.

Tietokirja

Joulupukki-kirja on viihdyttävä tietoteos.

Levytärpit

3 ajankohtaista albumia.

Romaani

Arvio: Jännitysromaani tuli paljastaneeksi asioita, joista ei voi puhua meillä faktoina.

Romaani

Arvio: Johanna Laitilan Synty-romaanin kieli värisee ja sykkii

Avainsanat
Sisältö