Varoitus vallankaappauksesta: ”Armeija ja poliisi karanneet hallituksen valvonnasta Suomessa”

Tuomo Lappalainen
Kotimaa 18.3.2011 14:20

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) valtiosihteerinä seitsemän vuotta toiminut Risto Volanen syyttää tuoreessa Suomen Kuvalehdessä sotilas- ja poliisijohtoa epälojaalisuudesta pääministeriä kohtaan.

Risto Volanen Risto Volanen pelkää, että poliitikkojen sivuuttaminen johtaa puolustusvoimissa maavoimien ja aluepuolustuksen alasajoon. Kuva Hannu Lindroos.

Volanen väittää, että armeija ja poliisi ovat karanneet Suomessa hallituksen valvonnasta. Erityisesti sotilaat ovat vieneet poliitikoilta valtaa ja alkaneet johtaa itse itseään.

Entinen valtiosihteeri arvostelee muun muassa tapaa, jolla sotilashallinto on kyseenalaistanut hallituksen ja pääministerin toimivallan kriisijohtamisessa. Hänen mukaansa puolustusministeriön ja sitä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean tehtäviä on laajennettu ilman kunnon keskustelua ja poliittisen johdon aktiivista hyväksyntää.

Kehitys voi ennen pitkää johtaa koko valtionhallinnon militarisoitumiseen, hän arvioi.

”Suomessa on noussut valtaan kansainvälisissä tehtävissä, Natossa ja vahvojen presidenttien jälkeisessä ajassa kehittynyt tulosjohtajien ikäluokka”, Volanen sanoo. ”Sen edustajat pitävät itseään turvallisuusasioiden ammattimiehinä, ja se houkuttelee helposti ajattelemaan, että asiat osataan hoitaa ilman poliitikkojakin.”

Vekaranjärven tapaus, jossa kouluttajana toiminut yliluutnantti haukkui varusmiesten kuullen Tarja Halosta kommunistiksi, ei ollut Volasen mielestä irrallinen ylilyönti.

”Se oli ennen kaikkea oire asenteesta, joka ei muista, että demokraattisessa maassa ylin johto on ylimmillä valtioelimillä”, hän päättelee. ”Sotilasjohdon ja sotilaiden kouluttajien pitäisi nyt pysähtyä miettimään asiaa.”

Volanen pitää perustuslain uudistamisen yhteydessä vuonna 2000 tapahtunutta puolustusneuvoston lakkauttamista lyhytnäköisenä ratkaisuna. Sen seurauksena keskeisten ministerien luontainen yhteydenpito puolustusvoimien kanssa väheni. Puolustusneuvoston korvanneeseen turvallisuus- ja puolustusasian komiteaan ei tullut yhtään poliitikkoa.

Poliisi pimitti Arctic Sea -tiedot

Volanen kritisoi turvallisuusviranomaisia myös tietojen pimittämisestä. Hänen mukaansa Vanhanen joutui ottamaan kantaa esimerkiksi Arctic Sea -laivan kaappaukseen hyvin puutteellisten tietojen varassa.

”Poliisihallinto yksinkertaisesti kieltäytyi noudattamasta pääministerin ohjeita ja antamasta hänelle ja hallitukselle tietoja”, ex-valtiosihteeri muistelee kesää 2009.

Volanen sanoo pelkäävänsä, että poliitikkojen sivuuttaminen johtaa puolustusvoimissa maavoimien ja aluepuolustuksen alasajoon. Esimerkiksi maavoimien operatiivisia prikaateja on vähennetty nopeammin kuin eduskunnan hyväksymässä puolustusselonteossa linjattiin. Sama ilmiö näkyy hankintamäärärahoissa.

Puolustusministeriön ja pääesikunnan välillä tapahtuvaan virkakiertoon tarvittaisiin Volasen mielestä selvemmät pelisäännöt. ”Ei ole hyvä, jos samat henkilöt tekevät itselleen suunnitelmia ja valvovat itse itseään, eivätkä siviilit ja naiset ylene ministeriössä”, hän sanoo.

Volanen väittää, että Suomessa ei ole normaalia kriittistä journalismia sotilas- ja poliisisektoria koskevissa asioissa. Hänen mukaansa poliisi huoltaa omia luottotoimittajiaan vinkein ja vuodoin ja sotilaat omiaan kertausharjoituksin ja sotilasarvoin.

Myös maanpuolustuskurssit ja muu kokonaismaanpuolustuksen järjestelmä on valjastettu sotilasjohdon markkinointitarkoituksiin.

”Sitä kautta voi jopa syntyä eräänlainen suomalainen malli sotilaallis-teollisesta kompleksista, josta presidentti Eisenhower varoitti aikoinaan Yhdysvalloissa”, Volanen epäilee.

Vallankaappaus Suomessa? Risto Volasen kaikki väitteet ja perustelut SK:ssa 11/2011 (ilm. 18.3.).

Julkaistu 18.3.2011 klo 4.55, päivitetty 18.3.2011 klo 16.20.

Keskustelu

Vähän epäselväksi artikkeleissa otsikoineen jää puolustus- ja sisäministerin roolit, koska hehän ovat juuri hallituksessa istuvia eduskuntapoliitikkoja. Ja siis myös siten mm. hallituksen edustajia ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa pääministeriin. Tuossa lehtiartikkeli-versioon viittaamaassani esimerkissä ihan samantyyppinen työryhmä oli siis perusteilla sekä pääministerin ja valtioneuvoston kanslian, että puolustusministeriön toimesta. Ryhmän tarpeellisuus ja kokoonpano vaikutti myös siis olevan hyvin samantyyppinen eikä vastakkainen. Lisäksi lehtiversiossa mainitaan sisäministerin viestinnästä suhteessa presidenttiin ja pääministeriin. Ja mainituissa organisaatiossahan kaikkien ministeriöiden osalta on kyse mm.poliittisesti valituista ministereistä, jotka ovat nimenomaan hallituksessa ja lisäksi organisaatioiden virkamieskunnasta. Vaikuttaa jotenkin monimutkaiselta.

Kyllä tunnollisesti asiansa hoitavaa poliisia ja tullimiestä jurppii kun valtio tuottavuusohjelman nimissä vie virat ja sallii rikollisen toiminnan leviävän voimakkaasti. Ei ole pitkällä tähtäimella kansalaisten etu, eikä elinkeinoelämän kun turvattomuus, huumekauppa, lain kierto ja pimeät veroja maksamattomat bisnekset koko ajan lisääntyvät kun ei ole voimia valvoa. Yrittäjienkin voisi olla viisaampi lopettaa jatkuva veroista mankuminen ja vaatia niiden tehokkaampaa käyttöä harmaan talouden torjuntaa.
Brax menee valehtelemaan eduskunnan edessä ettei mikään todista rikollisuuden lisääntyneen. Tilastollinen todiste on valhe koska rikoksia ei edes ilmoiteta. On jo opittu mitä ei ehditä tutkia.

Valtiosihteeri Risto Volanen arvioi aikanaan terävästi Kristian Smedsin tulkintaa ” Tuntemattomasta Sotilaasta ” Suomen Kansallisteatterissa hälyyttäväksi loppuosaltaan koska siinä ammuttiin julkisuuden henkilöitä ja poliitikkoja. Tämä antoi kokonaistulkinalle nihilistisen ja kysymyksiäherättävän luonteen.

Meillä sotilasjohto toimi hankalassa itäpoliittisessa tilanteessa suomalaisten ja Suomen edun mukaisesti tervehenkisesti ja kannatettavasti kun toisaalla presidentti harjoitti ” saunadiplomatiaa ” ja idästä yhteisten sotaharjoitusten vaatijat sivuutettiin presidentin tietämättä mutta sotilasjohdon päättäväisyydellä. Sotatilanteessahan sotaväen johdossa osoitettu neuvokkuus saavutti maamme itsenäisyyden.

On kuitenkin hyvä että tällaisia rajanvetoja julkistetaan ihmisten tarkasteluun ja tietoon. Tässä suhteessa valtiosihteeri menettelee kuin aikanaan Pentagonin papereita paljastaneet amerikkalaiset lehtimiehet.

”Armeija ja poliisi karanneet hallituksen valvonnasta Suomessa”

Ei Armeja eikä poliisi ole karannut vaan kysymys on siitä että asiantuntijuuteen liittyviä asioita johdetaan asiantuntijuuteen keskittyvien sektoriministeriöiden kautta, jossa poliittista valvontaa suorittaa poliittisin perustein valittu ministeri.

Arvoisa Volanen : Valtioneuvostoon vallan keittäminen sektoriministeriöiltä jossa on asiantuntemus ei ole viisasta.

Myöntää täytyy että Volanen ansiokkaasti ottaa esiin valtionhallinnon oudon hallintokulttuurin jossa samoja asioita tehdään koordinoimattomasti sekä valtioneuvoston kanslian alla että sektoriministeriöissä.

Lisäys edelliseen Htalk-viestiin

Valtioneuvostoon vallan keskittäminen sektoriministeriöiltä jossa on siis paras asiantuntemus, ei ole viisasta. Sektoriministeriön osata poliittinen vastuu on tietysti sektoriministerillä. Ymmärrän kyllä tämän Volasen kannan hänen taustaa vasten mutta se on hölmöä koska pääministerin valtaa on jo nyt lisätty yli asiantuntijuuden. ja nyt en puhu poliittisesta asiantuntijuudesta.

Kyllähän sen on nähnyt sokeakin kepillään, että puolustushallinto ajaa kaksilla raiteilla. Toisaalta haetaan omalle toiminnalle laajojen piirien hyväksyntää jutustelemalla mukavia koko maan puolustamisesta ja suuren resrvin tärkeydestä. Samalla kuitenkin räjäytetään ja sulatetaan suu vaahdossa ideologisin perustein kelvottomaksi arvioitua, mutta teknisesti täysin toimivaa aseistusta.

Pv tähtää Häkämiehen vahvalla tuella pikkiriikkiseen teknoarmeijaan, jonka voimin isot pojat pääsisivät maailman kriisikentille patsastelemaan. Jos kotimaata ei siinä sivussa kyetäkään puolustamaan, niin se on voi voi ja poliitikkojen syytä, mitäs antoivat niin vähän rahaa…

Poliitikoista on puolustuksen sektorille perinteisesti valjastettu se nätisti sanottuna vähemmän lahjakas osa, joten ne ressukat eivät taida edes ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu, vaikka saisivatkin asiallisesti tietoa.

Jutun clue oli kaiketi seuraavassa lauseessa: ”puolustusministeriön ja sitä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean tehtäviä on laajennettu ilman kunnon keskustelua ja poliittisen johdon aktiivista hyväksyntää.” Lisäksi kyse oli kriisien hallinnasta, jonka tarpeellisuutta on kai voitu arvioida viime viikonkin aikana maailmalla.

Luulisi, että olisi valtakunnan ja kansalaisten edun mukaista, että yleisesti tiedettäisiin ja perusteltaisiin, jos jollakin toimialueella virkamiesjohdon valtaa laajennetaan. Tietysti on myös kovin kummallista, jos erityisesti kriisien hallinnan ympärillä ei tarvita sitä, että poliittisella taholla tiedettäisiin, ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin, mitä ko. sektorilla on tapahtumassa sen korkeimmassa hallinnossa.

Nykyinen suomalainen militarismin ihannointi tuo mieleen 1930-luvun hörhöilyt. Liitytään Natoon taloudellisesti mahdollisimman edullisella sopimuksella ja unohdetaan kumpujen yöstä nousevat uhkakuvat ja uhoamiset. Ja muistetaan, etttä asevelvollisuus on verojen maksuun rinnastettava velvollisuus. Ei muuta.

On syytä miettiä keitä politikot ovat. Nykyään eduskunnassa istuu julkkiksia ja vanhoja urheilijoita, joilla ei ole koulutusta yhtään mihinkään. Sen sijaan upseerit ovat omistaneet työnsä ja elämänsä suomen kansalle ja suomen vapaudelle. (vrt. case-ruusunen, viina sekoilut, tony halme, naissekoilut) Olisiko syytä miettiä kuka ajaa suomen etuja ja kuka omiaan? mielenkiintoisia näkökohtia muttei tarpeeksi perusteltuja. Luotto hävinnyt Suomen ”johtoon”

Volanen on aivan oikeassa mitä aluepuolustuksen alasajoon tulee. Ole n itse jo vuosia ihmetellyt puolustusvoimien johtohenkilöiden puheita kiireellisestä armeijan koon pienentämisestä, jota on perusteltu pienenevillä ikäluokilla ja sodan kuvan muuttumisella. Edelllinen amiraali Kaskeala jo vaahtosi tästä mm. Sotatieteen päivillä muutama vuosi sitten. Muistan kyllä lukeneeni referaatin tuoreesta tutkimuksesta, jossa todettiin mm., etteivät ikäluokkien pienenemiset millään lailla voisi aiheuttaa tarvetta niin suuriin vähennyksiin mitä armeijan taholta nähdään.

On selvää, että Suomen kokoisessa maassa koko maan puolustus vaatii suuria maavoimia ja maan kattavaa varuskuntaverkkoa. Puolustusvoimien komentaja on äskettäin voimakkain äänenpainoin vaatinut varuskuntien lakkauttamisia – aluepuolustuksesta luopumista ei sentään ole vielä ääneen uskallettu lausua. Sen vuoro tulee vasta sitten, kun armeija on ajanut puolustuskykynsä selkärangan eli maavoimat alas. Sitten todetaan (tosin Kokoomuksen suulla, jota Niinistö vielä säestää), että emme enää näillä voimilla pysty puolustamaan laajaa aluettamme ja että (nyt päästään asian ytimeen) ainoa mahdollisuutemme on liittyä Natoon.

Puolustusvoimat tietävät aivan hyvin, ettei Natosta olisi mitään konkreettista hyötyä mahdollisen Venäjän kanssa tapahtuvan sotilaallisen konfliktin torjumisessa. Myönnän, että tiettyyn rajaan saakka Nato-jäsenyys toimisi jonkinlaisen turvallisuuspoliittisen sateenvarjon lailla, mutta kun tämä raja ylittyisi yleisen eurooppalaisen jännityksen kasvaessa, Venäjällä tehtäisiin omat arvionsa tilanteesta ja sopimuksilla voisi pyyhkiä vaikka nenänsä. Naton omien periaatteiden mukaan jokainen Nato-maa huolehtii itse oman alueensa maasodankäynnistä, mikä on tietysti luonnollista, koska Natolla ei ole mitään omia maavoimia. On myös tragikoomista, että NAto vaatii, että asevelvollisuusarmeijajärjestelmä on myös lakkautettava ja siirryttävä ammattiarmeijaan, mikä yhtälö romuttaa samalla myös tuon oman maa-alueen puolustamisen.

Venäjän sotilaallinen doktriini perustuu perinteiseen konventionaaliseen sodankäyntiin, jolloin panssareilla ja jalkaväellä on keskeinen rooli taisteluissa. Tyhmempikin kenraali käsittää, ettei Nato-Suomen muutamilla kymmenillätuhansilla sotilailla tehdä muuta kuin yritetään suojata Helsinkiä jonkin aikaa. Nykyinen 350000 sotilaan reservimme pystyisi sentään organisoituun puolustukseen eri puolilla maata. Haikeudella kaipailee vaikka vain 1980-luvun aikoja, jolloin vielä puhuttiin 750-800000 miehen reservistä. Armeijan nykyjohdolla on se väärä käsitys, että kaikílla sotilailla pitäisi olla joku ihmeellinen hirveän hintainen ”kybervarustus” – sellainen voisi olla useamilla erikoisprikaateilla, mutta valtaosalle sotilaista riittäisi varsin hyvin normaali rynnäkkökiväärivarustus. Tällaisia sotilaita meillä olisi vastassakin. Poliitikoista ainoastaan Juha Korkeaoja on käsittänyt tämän asian, jolla mm. aluepuolustusjärjestelmän säilyvyys voitaisiin varmistaa. Kokoomus taas haluaa ajaa armeijan alas yhdessä armeijan itsensä kanssa, jolloin Suomen puolustus romahtaisi.
Tässä voitaisiin jo puhua maanpetoksellisesta toiminnasta.

Lopuksi hauska anekdootti, jonka kuulin eräältä tuttavaltani parisen vuotta sitten. Nykyiseltä puolustusvoimien komentajalta Puheloiselta oli hieman aiemmin kysytty pienessä piirissä, kuinka kauan Suomi kestäisi Venäjän hyökkäystä – vastaus oli ”puoli tuntia”….

Tätä samaa kehitystä tapahtuu koko läntisessä demokratiassa, etenkin USA:ssa ja Britanniassa. Ilmiö on globaali ja sen taustalla toimivat pankit, monikansalliset yritysjätit, tiedustelupalvelut, kansainväliset rikollisliigat ja poliittistaloudellinen ja sotilaallinen eliitti. Valtamedia suggeroi ja ohjailee maapallon väestöä mielinmäärin yksipuolisella uutisoinnilla, uhkakuvien maalaamisella ja halvalla viihteellä.

Poliitikkojen kompetenssin puute on johtanut poliisiin ja armeijan ohjauksen vähentymiseen. Ministeri Holmlundin toiminta hallituksessa on hyvä näyttö osaamisen puutteesta.

Osaamisen puute on johtanut siihen, että poliisi on saanut merkittävän aseman lainvalmistelutoimielimissä. Tämä taas on johtanut siihen, että poliisi on voinut olla määrittelemässä omia toimivaltuuksiaan.

Esimerkiksi passilaki ja esitutkintalaki ovat heikentäneet jokaisen ihmisen yksityisyyttä ja turvallisuutta suhteessa poliisiin. Myös meidän rehellisten kansalaisten osalta. Poliisi valvoo ja kerää tietoa meistä esimerkiksi ottamalla sormenjäljet kaikilta passinhakijoilta. Syy keräämisen tarpeeseen lienee selvä: sinäkin olet todennäköisesti rikollinen….

Hommistaan Mari Kiviniemen pois potkiman Risto Volasen katkeruus on ylitsevuotavaa ja hän kohdistaa sen aivan perusteetta sotilaisiin ja poliisiin. Molemmat ovat tiukassa poliittisessa valvonnassa ministeriensä ja eduskunnan kautta. Volanen itse tuhosi valtioneuvoston turvallisuuteen liittyvien foorumien työskentelyn yrittämällä, sairaalloisella tavalla keskittää kaiken itselleen. Pääministerin luokse eivät päässeet ei sotilaat eivätkä polliisit, vaan Volanen piti kaiken itsellään estämällä tiedon kulun. Hänen kauttaan ei kukaan halunnut tietoa välittää, koska se muuntui matkalla Volasen haluamaan muotoon. Volanen kannttaa katsoa joskus peiliin. Uskomattoman kritiikitöntä raportointia Suomen Kuvalehdeltä, jota en enää tilaa.

Mitä enemmän kirjoittajalla on uhoa, niin sitä enemmän tekstissä on kirjoitusvirheitä!

Aivan oikein. Kyllä kai näidenkin ”pyhien lehmien” toimia pitää voida tarkastella kriittisesti, ilman uhon yms. sokaisevaa voimaa.

”On myös tragikoomista, että NAto vaatii, että asevelvollisuusarmeijajärjestelmä on myös lakkautettava ja siirryttävä ammattiarmeijaan”

Voisitko täsmentää, missä tuo Naton vaatimus on esitetty? Jos linkkiä löytyisi.

Valtaa ei voi antaa, se täytyy ottaa. Jos eduskunta, valtioneuvosto ja sen ministerit eivät osaa ottaa perustuslain näille demokraattisesti valituille elimille kuuluvaa valtaa turvallisuus- ja puolustusasioissa, niin luonnollisesti poliisi- ja sotilasjohto pyrkivät täyttämään tuon vallankäytön tyhjiön. Volanen ja Suomen Kuvalehti ovat tarttuneet todella keskeiseen vallankäytön ongelmaan.

Arvelisin, että tämä ongelma ei rajoitu vain näille hallinnon aloille.

Jopas jotain, lukiessani ajattelevien ihmisten ja suurimmaltaan osalta järkevien ihmisten kommentteja tuli jotenkin vakaa, mutta hämmästynyt ”olotila”. Toistan sen minkä aiemmin sanoin, että Volanen (vaikka järkevä kaveri onkin) on katkera turvallisuusviranomaisille henkkoht syistä, ei tainnut riittää paukut näihin uriin…

Valtakunnan turvallisuutta hoidetaan rauhan aikana pääasiassa poliisin toimin. On aina muistettava puolustusvoimien olemassaolo; ennaltaehkäisy ja siihen kuuluva kyky. Eihän kukaan halua, että uhkat konkretisoituu. Jos on kykyä hoitaa ITSE asiat niin kukaan ei kyseenalaista kykyämme, mutta kun poliitikot haluavat ajaa alas maanpuolustuksen ja turvallisuuden, olemme pahasti ”liemessä”. Yritä siinä sitten tarjota mallia ”kajander” ja jotain muuta, toinen kuitenkin sanelee missä mennään…Lienee liian kauan sotien ajasta ja kun uudet sukupolvet eivät tätä ymmärrä… kaikki se toistetaan, mitä on aikanaan koettu.

Minusta sotilas Johto ja Suomen Presitentti Tarja Halonen ovat itse aiheuttaneet Suomen itsenäisyyden metyksen sillä että ovat antaneet poliittikoiden sooloilla ja järjestäytyä rikolliseen toimintaan perustuslakia vastaan suunnitellen antaa Suomen hallinnan pois Suomesta jollekkin ulkomaalaiselle hallinnolle!

Minusta Presitentti Tarja Halosen olisi aikoja jo sitten määrätä Suomen sotilas johto liikekannalle ja pidättää koko nykyinen ja entinen sosiaalidemareiden hallitus ja laittaa syytteeseen koko sakki maanpetoksesta ja sen suunnittelusta perustuslakia vastaan! Siksi itse katsonkin Suomen Sotilas johtoa alas koska heistä ei löydy isämaallisia miehiä ja perustuslakia kunnioittavia armeijan Kenraaleja ketkä seisoisivat Suomenkansan rinnalla vaan perustuslakia rikkovien rikkollisten rinnalla! Herätkää Kenraalit Suomenkansaa teidän on puolustettava eikä korruptuneita rikollisia ja politiikkoja! Älkää antako Kataisten tapaisten viedä Suomenkansan johtoa kuin pässiä narusta Euroopan tuntemattomalle Johdolle mettäen itsenäisyyden ja pettäen koko Perustuslakia vastaan!!! Toimikaa!

It comes to no surprise to me that so many Fins would defend the Finnish police. My father was a cop and told me that most cops are corrupt. In my case the Finnish police: Stole my computers twice and refuse to return my computer art work worth 42.000 Euro. Lied under oath, lied about evidence and made forgeries. I give you now the link to the police forgeries and proof to you why it was a forgery:
http://karagiozis.007sites.com/forgery_splitz.htm
and
http://www.flickr.com/photos/10859929@N07/
I contacted ALL Finnish news papers, 50 politicians, ALL human rights organizations, about 50 Internet Experts. Altogether 549 news papers from the EU. I didn’t got a single reply. I contacted Suomen Kuvalehti too. No reply. I appealed to the European Court of Human Rights on September 2010

Kylläpä on kumma artikkeli ja väite. Poliisin ja puolustusvoimien johdon on pidettävä suunnittelu ja valmistelu salaisena. Poliitikot vuotavat sopivasti ulos niitä tietoja jotka ovat itselle sopivia. Ne jotka ovat vastuussa rikollisuuden ja mahdollisen vihollisen vastaisesta toiminnasta,eivät voi olla liian avoimia. Onkohan Volanen menettänyt itse viranomaisten luottamuksen? Aluepuolustuksen tarve on nyt isompi, kuin aikoihin. Vain tehokas hajauttaminen ja joukkojen ennakoitu mobilisointi takaavat aloitekyvyn säilymisen nykytilanteessa.Aluepuolustuksen suunnittelu ”kodinturvajoukkojen”varaan on otettava tarkasteluun ja sen tutkiminen ennalta on sekin tehtävä salaa,tosin valtionevoston määräyksestä. Volasen tulo julkisuuteen nyt on mielenkiintoinen yksityiskohta keskustelussa.

Paikkaus eiliseen. Volasen tuominen uudelleen julkisuuteen on mielenkiintoinen juttu. Viittaus virkamiesten liialliseen oma-aloitteellisuuteen sietää tutkia. Erkki Tuomioja on ollut viimeisen vuorokauden aikana aktiivinen ja toi jo esille miten Suomen asema voidaan tulkita väärin,jos USA:n joukkoja tulee harjoituksiin. Mitenkähän meidät tulkitaan jos peruutamme tulon? Jos kumarrat itään pyllistät länteen ja päinvastoin. Lopulta on vaikea seistä suorana,se vaatii sotilaallista voimaa itseltä.