Uusi käänne Supo-jutussa: Paavo Selinin kohtelusta tehtiin kantelu

Kotimaa 1.7.2011 12:32
Paavo Selinin kohtelusta tehty kantelu ratkaistaan elokuussa. Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu suojelupoliisista. Kantelu liittyy tapaan, jolla Supo siirsi Paavo Selinin terrorismin torjunnan yksikön johdosta kenttävalvontayksikköön.

Siirto tapahtui vastoin Paavo Selinin omaa tahtoa.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan kantelussa pyydetään selvittämään suojelupoliisin menettelyä koskien Selinin henkilökiertoa ja sananvapautta.

Poliisihallitus on antanut asiasta lausuntonsa 4. helmikuuta. Siihen sisältyy myös Supon antama selvitys tapahtumista.

Juttu on parhaillaan vireillä eduskunnan oikeusasiamiehellä. Asiassa joudutaan vielä hankkimaan lisäselvityksiä. Ratkaisu tapahtuu elokuussa.

Suomen Kuvalehden Poliisihallituksesta saamista asiakirjoista käy ilmi, että Paavo Selin vastusti maaliskuussa 2007 tapahtunutta siirtoaan voimakkaasti. Siirrosta päätti Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala.

”Minä en ollut vapaaehtoinen tähän henkilökiertoon, eikä minulle ole annettu tietoa henkilökierron kestosta”, Selin kertoi sisäasiainministeriöön tekemässään kantelussa huhtikuussa 2007.

”Esimieheni apulaispäällikkö Petri Knape ehdotti minulle henkilökiertoa kenttävalvontayksikköön ensimmäisen kerran 28.12. 2006 käydyssä tuloskeskustelussa. Torjuin ehdotuksen perusteilla, joita en tässä yhteydessä halua lähemmin valottaa. Haluan kuitenkin painottaa, että suhtaudun henkilökiertoon erittäin positiivisesti”, Selin kirjoitti.

Vastauksessaan sisäministeriön poliisiosasto totesi, että Supon päällikkö ei toiminut lainvastaisesti.

”Hyvän henkilöstöpolitiikan näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista, että virkamiehiä määrätään tehtäväkiertoon vastoin heidän suostumustaan. On todennäköistä, että tällainen menettely on omiaan haittaamaan henkilökierron tavoitteiden toteutumista”, ministeriö totesi.

Ministeriö ei kuitenkaan ryhtynyt vuonna 2007 toimenpiteisiin. ”Tehtäväkiertoon määräämistä koskevaan päätökseen ei ole virkamieslain mukaan haettavissa muutosta valittamalla.”