Tuntematon huume voi viedä hautaan – Suomeen halutaan laboratorio, joka selvittäisi aineen laadun maksutta

Laboratorion tiellä on iso este. Laki kieltää huumausaineiden hallussapidon myös testaustarkoituksessa.
Kotimaa 7.1.2018 20:50
Aarno Malin

Suomeen halutaan perustaa laboratorio, johon huumeiden käyttäjät voivat toimittaa aineita analysoitavaksi. Tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ennaltaehkäistä haittoja, jotka aiheutuvat siitä, kun kadulla liikkuvan huume-erän sisältö onkin jotain ihan muuta kuin käyttäjät luulevat.

Pahimmillaan väärä tieto aineen laadusta tai voimakkuudesta voi johtaa kuolemaan tai vammautumiseen.

Eikä uhka kosketa pelkästään ongelmakäyttäjiä.

Esimerkiksi ekstaasia käyttävät usein niin sanotut viihdekäyttäjät. Monet ekstaasikuolemat johtuvat siitä, että pillerit sisältävät todellisuudessa jotain muuta ainetta. Myös luultua suurempi annos voi olla hengenvaarallinen.

Palvelun tarkoituksena on myös luoda keskusteluyhteys käyttäjiin. Näin haittoja vähentävää työtä voitaisiin tehdä myös nuorten ja vasta käytön alkuvaiheessa olevien ihmisten kanssa.

 

Laboratorion perustamista selvitetään A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa. Muualla maailmassa vastaavia palveluita on jo, muun muassa EcstasyData Yhdysvalloissa ja Energy Control International Espanjassa.

EcstasyDatalla on käytössään laboratorio, jossa se Yhdysvaltain huumepoliisin DEA:n luvalla tutkii sinne lähetetyt tabletit, jauheet, kristallit ja laput. Tulokset julkaistaan verkkosivuilla.

Palvelusta laskutetaan 40–150 dollaria. Tulokset saa kahden viikon kuluessa näytteen vastaanottamisesta.

Suomessa vastaavia hintoja ei ole tarkoitus veloittaa. 

”Palvelu ei maksaisi käyttäjälle mitään, tai ehkä joku näennäismaksu kaksi euroa voisi olla mahdollinen, kuten Alankomaissa paikoitellen on”, sanoo Muunto-hankkeen projektisuunnittelija Janne Nahkuri.

Tulosten saamisen nopeutta Nahkuri ei pysty vielä tarkkaan arvioimaan. Se riippuu useasta asiasta.

”Jos näyte toimitetaan laboratorioon, niin yleensä siinä kestää ainakin viikko. Jos analyysi tapahtuu paikan päällä, niin voi mennä muutama minuutti tai tunti, mutta siihenkin vaikuttaa menetelmä ja jonon pituus.”

”Analyysipalvelusta olisi hyötyä huumeriippuvaisille, heidän läheisilleen ja koko yhteiskunnalle.”

Muunto-hanke tekee yhteistyötä soveltuvien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Analyysipalvelun perustaminen on kerännyt kannatusta eri toimijoilta.

Perustamista kannattaa muun muassa Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

”Analyysipalvelusta olisi hyötyä huumeriippuvaisille, heidän läheisilleen ja koko yhteiskunnalle”, hän sanoo.

”Koska huumeiden käyttö on laitonta, tiedonsaanti on usein vaikeaa. Aineanalyysistä saatava tieto meille todella tärkeää, kun kehitetään hoitoja, kuntoutuksia ja muita huumetyön palveluja.”

Perustamisen takana on myös huumeiden käyttäjien oikeuksia ajava Suomen Lumme ry.

”Kyse on haittojen vähentämisestä”, kertoo puheenjohtaja Tuija Siera sähköpostitse.

”Esimerkiksi muuntohuumeet voivat olla erittäin vaarallisia, jopa tappavia. Analyysipalvelulla turhia kuolemia voidaan välttää.”

Myös Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on yksi Muunto-hankkeen yhteistyökumppaneista.

”Olemme edustettuna Muunto-hankkeen ohjausryhmässä ja tältä osin mukana seuraamassa mahdollisuutta hyödyntää aineanalyysiä huumausaineiden haittoja vähentävässä työssä”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen sähköpostitse.

”Järjestönä meillä ei ole virallista kantaa palvelun suhteen, mutta henkilökohtainen näkemykseni on, että analyysipalvelun tarvetta, hyötyjä sekä palveluun liittyviä haasteita tulisi järjestelmällisesti kartoittaa.”

 

Testauslaboratorion vastustajat epäilevät, että palvelu voisi normalisoida huumeiden käyttöä ja lisätä huumekokeiluiden määrää.

Vainikka ja Siera eivät tähän usko. Hänen mukaansa palvelun hyödyt olisivat merkittävämmät kuin mahdolliset haitat.

”Luulen, että se on sellainen vanhakantainen pelko, mikä haittoja vähentävään työhön on Suomessa liittynyt”, Vainikka sanoo.

”Kun on saatu tuloksia tästä meidän kahden raiteen huumepolitiikasta, ovat ne olleet kiistattoman positiivisia.”

Haittoja vähentävää työtä ovat muun muassa korvaushoidot ja neulojen vaihtopisteet. Kahden raiteen huumepolitiikka tarkoittaa tällaisen työn yhdistymistä tiukkaan rikosoikeudelliseen kontrolliin.

”Huumeiden käyttö on selkeästi kriminalisoitua, mutta samalla teemme haittoja vähentävää työtä käyttäjien kanssa ja autamme heitä arjessa”, Vainikka sanoo ja muistuttaa, että huumeongelma koskettaa välillisesti tai suoraan meitä kaikkia, ainakin veronmaksajina.

”Yhteiskunnan kelkasta tippuneiden auttaminen on inhimillisesti ja taloudellisestikin ajateltuna järkevää. Tuloksista hyötyy koko yhteiskunta.”

Myöskään Siera ei näe analyysipalvelussa uhkakuvia. Hänen mukaansa kaikki huumeista saatava tieto on tarpeen.

”Jos aine on hyvin vahvaa tai muuten vaarallista, tulee se esiin, ja sairaalakäynneiltä vältytään. Erityisen vaarallisista aineista voidaan varoittaa.”

 

Muunto-hanke tuntuu keräävän kannatusta huumeiden käyttäjien parissa työskenteleviltä. Yksi merkittävä este projektilla kuitenkin on: Suomen laki.

Lain mukaan haittoja vähentävän työn tekijä ei saa hallussapitää huumausaineita. Ei edes analyysiä varten.

Hankkeen eteneminen käytäntöön vaatiikin todennäköisesti lain muuttamista.

”Olen kannustanut Muunto-hanketta laatimaan selvitystä niistä lainsäädännöllisistä muutostarpeista, joita palvelun kokeileminen Suomessa vaatisi”, sanoo EHYT:n Mikkonen.

”Nähdäkseni asiassa tulisi edetä nimenomaan kokeilujen kautta. Lisäksi olennaista on hyödyntää tietoa ulkomaisista jo toimivista analyysipalveluista.”

Muunto-hanke on tehnyt työtä analyysipalvelun puolesta nyt kaksi vuotta.

”Meillä on rahoitus vuoden 2018 loppuun, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että haemme jatkoa jossain muodossa”, sanoo Muunto-hankkeen projektikoordinaattori Miina Kajos.

Kajoksen mukaan tarkkaa aikataulua projektin etenemiselle on mahdotonta arvioida.

”Lakimuutoksen aikatauluun emme ehkä voi kauheasti vaikuttaa, eikä tutkimussuunnitelmaamme ole vielä virallisesti hyväksytty. Eli aikataulut ovat väkisin epävarmat.”