Köyhyys heikentää Suomea – yläluokka karkaa pohjalla olevilta

Jakautuneessa kansakunnassa yhteen hiileen puhaltaminen on mahdottomuus.
Talous 18.6.2016 07:30
© Janne Tervamäki

Neljännes EU-kansalaisista on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Asia selviää tuoreimmasta EU:n tulo- ja elinolotilastosta. Suomessa riski koski vuonna 2014 kuudesosaa väestöstä eli 904 000 henkilöä.

Suomella on pitkä historia köyhänä maatalousyhteiskuntana. Taloudellinen vaurastuminen tapahtui muita Pohjoismaita hitaammin, mutta tapahtui kuitenkin. Sen jälkeen Suomi on porskuttanut maailman vauraimpien maiden joukkoon.

Vaikka aineellinen hyvinvointi on myös köyhimpien joukossa kasvanut pitkällä aikavälillä, uhkaa kansa nyt jakautua kahtia, koska eriarvoisuus on lisääntynyt.

 

Tutkijat Anna-Maria Isola ja Esa Suominen ovat pureutuneet huono-osaisuuteen kirjassa Suomalainen köyhyys. Heidän mukaansa eriarvoisuus alkaa rakentua jo varhaisessa vaiheessa koulussa, sosiaalisissa suhteissa ja työelämässä.