Vasemmalla: Heinäkuussa 2021 yhdeksän eri maiden vihreää EU-parlamentaarikkoa vaati rikkomusmenettelyn aloittamista Espanjaa vastaan San Finxin päästöjen vuoksi. Keskellä ja oikealla: Valoriza-yhtiö osti San Finxin yli satavuotiaan tina- ja volframikaivoksen vuonna 2015 ja suunnittelee sen avaamista uudelleen. Ympäristöriskit herättävät suurta huolta alueen asukkaissa. © Ecologistas en Acción

Myrskyn keskellä

Kaivoksia tarjotaan vastaukseksi ilmastokriisiin. Suomen valtion GTK johti kaivosten hyväksyttävyyttä edistäviä EU-hankkeita – ja suututti kymmenet eurooppalaiset kansalaisjärjestöt.

SK tutki 25.11.2021 18:00
Outi Salovaara

Syyskuun 22. päivänä Espanjan parlamentin alahuoneen kansanedustaja Néstor Rego esitti maan hallitukselle tiukkasävyisen kysymyksen:

”Onko hallitus tietoinen, että Euroopan petostentorjuntavirasto Olaf tutkii EU:n rahoittamia Next- ja iTarget-kaivoshankkeita ja eurooppalaisten veronmaksajien rahojen mahdollista vilpillistä käyttöä?”

Molemmissa hankkeissa oli kumppanina espanjalainen Valoriza Minería -kaivosyhtiö, joka omistaa vanhan volframikaivoksen Luoteis-Espanjassa.

Rego kertoi, ettei San Finxin kaivoksessa ole tehty lain vaatimaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja että viranomaiset ovat katsoneet laittomuutta läpi sormien.

Kansanedustaja valitti yhtiön pumpanneen laittomasti kaivoksesta raskasmetallipitoista vettä läheiseen jokeen vuosina 2018–2020. Hänen mukaansa pumppaamisen syynä oli halu saada veden peittämästä kaivoksesta mineraalinäytteitä Next- ja iTarget -hankkeita varten. Taustalla oli ajatus San Finxin kaivostoiminnan elvyttämisestä.

Sisältö