Koronatuista paljastui virhe: Yrityksille annettu samaa tukea kahdelta luukulta, vaateyhtiö sai yhteensä 200 000 euroa

Vähintään parikymmentä yhtiötä joutunee maksamaan tukia takaisin. Virheet paljastavat, että Business Finland on jakanut tukea huomattavasti ely-keskuksia avokätisemmin.
Talous 6.5.2020 22:02
© Vesa Moilanen/Lehtikuva

Vähintään parikymmentä yhtiötä joutunee maksamaan tukia takaisin. Virheet paljastavat, että Business Finland on jakanut tukea huomattavasti ely-keskuksia avokätisemmin.

Ainakin 44 yritystä on saanut koronaepidemian vuoksi jaettavia kehittämistukia sekä Business Finlandilta että ely-keskukselta. Tarkoituksena on ollut, että tukea voi saada vain jommalta kummalta.

Yrityksille on ollut tarjolla kahta eri tukimuotoa: enintään 10 000 euron rahoitusta kehityshankkeen esiselvityksen tekemiseen ja enintään 100 000 euron rahoitusta varsinaisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Osa yrityksistä on saanut toista tukimuotoa Business Finlandilta ja toista ely-keskukselta. Tässä ei välttämättä ole tapahtunut mitään virhettä.

Suomen Kuvalehti kuitenkin havaitsi selvityksessään, että ainakin 18 yhtiötä on saanut sekä Business Finlandilta että ely-keskuksilta samaa tukimuotoa, mitä ei sääntöjen mukaan pitäisi tapahtua.

Suurimman kokonaispotin tuplatuista on saanut helsinkiläinen vaatteita valmistava yritys, jolle on myönnetty yhteensä 198 480 euroa varsinaista kehittämistukea.

Business Finlandin palvelujohtaja Kari Komulainen kertoo, että ongelma on tiedossa.

”Päällekkäiset rahoituspäätökset ovat selvillä ja rahoituspäätösten tietoja vertaillaan ely-keskusten ja Business Finlandin välillä. Asiakasta kuullaan, ja sitten jälkimmäinen rahoituspäätös perutaan ja maksettu rahoitus peritään takaisin”, Komulainen kertoo.

Komulaisen mukaan virheiden ”syiden analysointi on vielä käynnissä”.

 

Hämeen ely-keskuksen johtaja Jarmo Paukku kertoo, että Business Finland tiedotti hänelle ongelmista huhtikuun lopussa. Paukun käsityksen mukaan virheiden syynä on ollut Business Finlandin tietojärjestelmässä ollut ongelma.

Sen seurauksena osa Business Finlandin tekemistä päätöksistä ei ole päivittynyt yhteiseen tietokantaan. Tietokannan on määrä varmistaa, että samalle yhtiölle ei myönnetä tukea molemmista paikoista, vaikka yhtiö olisikin jättänyt hakemuksen molempiin.

Paukun mukaan osa yrityksistä on hakenut tukea molemmista paikoista varmuuden vuoksi. Alunperin tukea oli saatavilla vain Business Finlandin kautta ennen kuin ely-keskukset saatiin mukaan jakamaan rahaa.

Tapahtuneet virheet kertovat myös kiinnostavasti siitä, miten samojen yhtiöiden hakemuksiin on eri paikoissa suhtauduttu.

Kaikkiaan 18 yhtiölle on siis myönnetty samaa tukea molemmista paikoista. Näistä 17 on saanut Business Finlandista suuremman tuen kuin ely-keskuksesta.

Valtaosassa tapauksia Business Finlandin myöntämä tuki on yli kaksinkertainen verrattuna ely-keskuksen samalle yhtiölle myöntämään tukeen. Enimmillään tuki on ollut yli nelinkertainen.

Yhtiöille on ollut tarjolla esiselvitysrahaa kehittämisprojektien ideointia varten sekä kehitystukea ideoiden toteuttamiseen. Kuitenkin ainakin kahdelle yhtiölle on myönnetty ensin varsinainen kehittämisraha toiselta luukulta ja vasta sen jälkeen esiselvitystuki toiselta luukulta.

 

Jos tuet peritään takaisin Business Finlandin Komulaisen kuvaamalla tavalla eli yhtiöt saisivat pitää vain ensimmäisen saamistaan tuista, on se toisille yrityksille iloisempi uutinen kuin toisille.

Näillä näkymin kymmenen yritystä joutuisi palauttamaan päällekkäisistä tuista suuremman ja kahdeksan yritystä pienemmän.

Esimerkiksi joensuulaisen rautatierakentamisen alalla toimivan yhtiön pitäisi palauttaa ely-keskukselta saatu noin 41 000 euron kehitysraha. Yritys saisi pitää Business Finlandin myöntämän noin 83 000 euron tuen.

Vastaavasti kuopiolainen urheilu- ja liikuntakoulutuksen alan yritys saisi pitää Business Finlandilta saamansa kymppitonnin ja joutuisi palauttamaan ely-keskuksen kymmenen päivää myöhemmin sille myöntämän 58 000 euroa.

Hämeen ely-keskuksen Paukun mukaan takaisinperinnän juridiikka on selvä ja yritykset joutuvat palauttamaan päällekkäiset tukensa. Julkisista tiedoista ei käy ilmi, millaisiin projekteihin mikäkin tuki on myönnetty.

Epäselvää on, miten menetellään, mikäli tuplatuet on myönnetty eri projekteille.

Juuri tätä Business Finland nyt selvittää niiden 11 asiakkaan osalta, joille se on myöntänyt tukea sen jälkeen, kun nämä ovat jo saaneet ely-keskukselta tukea.

”Asiakkaita kuullaan siitä, onko Business Finlandilta ja elyltä haettu rahoitus ollut tarkoitus käyttää päällekkäin samaan tarkoitukseen”, Komulainen sanoo.