Synkkä ja valoisa aika: Toukokuu on itsemurhien huippusesonkia

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan jokainen itsemurha maksaa valtiolle noin kaksi miljoonaa euroa.
Kotimaa 20.5.2014 12:00

Vuodenajan vaihtuminen talvesta kevääseen ja valon määrän lisääntyminen on suurimmalle osalle väestöstä piristävä ja positiivinen asia. Vaikeasta masennuksesta kärsivälle kevät voi kuitenkin olla synkkää aikaa, jolloin unihäiriöt, levottomuus ja ahdistus voivat pahimmillaan laukaista itsemurha-aikeet teoiksi.

Useat tutkimukset osoittavat kevään olevan maailmanlaajuista itsemurhasesonkia, jolloin etenkin miesten itsemurhat lisääntyvät huomattavasti. Kuukausittainen huippu on toukokuussa, jolloin suomalaismiehet tekevät 14 prosenttia tavallista enemmän itsemurhia. Naisten itsemurhat jakautuvat enemmän usealle vuodenajalle ja selvästi enemmän syysaikaan.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen kertoo kevätpaisteen aiheuttavan elimistön hormonituotannossa muutoksia, jotka voivat olla joillekin kohtalokkaita.

”Hormonitasot, kuten testosteroni- ja aivojen serotoniinipitoisuudet, nousevat valoisana aikana, jolloin myös tarmo ja toimintavireys kasvavat. Tämä ei välttämättä korjaa masentunutta mielialaa, vaan valoisuudesta saattaa aiheutua unihäiriöitä, jotka voivat lisätä levottomuutta ja ahdistunutta oloa.”

Suomessa tehdään vuosittain noin 1000 itsemurhaa, mikä tarkoittaa noin kahta tai kolmea itsemurhaa päivässä. Vaikka itsemurhat ovat huomattavasti vähentyneet 1990-luvun jälkeen, ovat ne kuitenkin nuorten suomalaismiesten yleisin kuolinsyy.

”Suomen itsemurhaluvut ovat edelleen korkeat, mutta kahdenkymmenen vuoden aikana itsemurhakuolleisuus on merkittävästi vähentynyt emmekä ole enää tilastojen kärkipäässä”, Kärkkäinen sanoo.

Vaikka tilastoissa on tapahtunut suuri askel kohti parempaa, menetetään itsemurhien takia vuosittain noin 4500 elinvuotta, joista suurin osa on työikäisten.

Ruotsin pelastuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan jokainen itsemurha maksaa yhteiskunnalle noin kaksi miljoonaa euroa ja itsemurhan yritys noin 300 000 euroa.

Tutkimuksen mukaan suurin osa kustannuksista syntyy menetetystä työpanoksesta ja verotuloista. Itsemurhayritysten suurimmat menoerät ovat työkyvyttömyyseläke, sairaslomat, sairaalahoito, avohoito sekä lääkkeet ja muut apuvälineet.

Suomessa ei ole laskettu samanlaisia arvioita, mutta Kärkkäisen mukaan Ruotsin luvut kuulostavat todenmukaisilta.

”Kustannukset riippuvat tietenkin siitä, minkä ikäinen henkilö tekee itsemurhan. Nuorten itsemurhat maksavat yhteiskunnalle eniten. Välillisinä kustannusvaikutuksina pitäisin myös läheisille aiheutunuttta kärsimystä ja psyykkistä sairastumista itsemurhan tehneen kuormittavuuden vuoksi. Asiaan vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten kuolleen koulutustaso.”