kirjeitä 22.07.2021 18:00

SVS on korruptiota

Suomi-Venäjä-seuraa käsittelevässä jutussa (SK 27/2021) René Nyberg toteaa aivan oikein seuran toiminnan olevan ”lähes merkityksetöntä ja turhaa”. Silti opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ystävyysseurojen avustuksista puolet SVS:lle.

Rakenteellisen korruption tunnusmerkit ovat ilmeiset ministeriön ja seuran toimintojen kytkeytyessä toisiinsa. Miten tukien käyttöä valvotaan?

Avustus pönkittää entisen Suomi-Neuvostoliitto-seuran perustalle tehtyä rakennelmaa, jota käytetään ”kokonaisharkinnan” perusteena aina uuden avustuksen myöntämiseen. Tämä on itseään pyörittävä oravanpyörä, joka pitää pysäyttää.

Hannu Luotola
Saarijärvi

 

Ääniharavien laskutapa

Stefan Winter (Kirjeet, SK 27/2021) moittii aiheellisesti vaalien ääniharavien vääristynyttä laskutapaa, kun suuria eroja vaalipiirien äänestäjämäärissä ei huomioida. On harhaanjohtavaa vertailla äänimääriä eri kokoisissa vaalipiireissä.

Sisältö