Metsien hiilensidonnan elämän ja kuoleman kysymys

Puheenvuoro 04.10.2019 06:00
petteri pihlajamäki

Maapallomme lämpenee. Vuoden 2019 ennakoidaan olevan maailman mittaushistorian lämpimin. Tuorein IPCC:n ilmastoraportti keskittyy maankäytön rooliin ilmaston lämpenemisessä ja painottaa metsien hiilinielujen kasvattamista.

Miten tämä voidaan toteuttaa? Yksinkertainen vastaus on istuttaa uusia metsiä avoimelle maalle, mikä mahdollistaa maltillisen tai nopeahkon metsänkasvun.

Jos maata halutaan käyttää myös ruoan- tuotantoon, voidaan soveltaa peltometsänviljelyä, jossa ruokakasveja ja puita kasvatetaan samalla alueella. Trooppisella ja subtrooppisella vyöhykkeellä on paljon tällaisia alueita. Uudet metsät sitovat hiiltä ja luovat uusia hiilinieluja. Peltometsät voivat myös lisätä ruoantuotantoa, mikä hyödyttäisi entisestään maanomistajaa.

Uusien istutusmetsien tulevaisuuteen liittyy yksi tärkeä kysymys. Jos tavoitteena on maksimoida hiilinielut lyhyellä aikavälillä, metsien annetaan kasvaa vanhoiksi eikä niistä korjata puuta. Tämä altistaa metsät erilaisille taudeille ja vaurioille, jotka viime kädessä tappavat puut tai jopa koko metsän.

Sisältö