Psykiatrian professori Lääkäriliiton varoituksen saaneelle kollegalle: ”Korruptiosyytökset loanheittoa”

Professori Erkki Isometsä syyttää professori Teppo Järvisen puheita ”naurettaviksi ja hölmöiksi”.
Kotimaa 20.9.2017 18:38
Tuula Malin
Lääkekapseleita ja lääkepillereitä.
© Hans Paul / Lehtikuva

Helsingin yliopiston psykiatrian professori ja depression Käypä hoito –työryhmän puheenjohtaja Erkki Isometsä pitää Lääkäriliiton professori Teppo Järviselle langettamaa häpeärangaistusta tarpeellisena.

Isometsän mukaan on hyvä, että ammattiliiton hallitus näpäytti JärvistäSuomen Kuvalehti kertoi Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järviselle annettavasta julkisesta varoituksesta 19. syyskuuta.

”Järvinen heittää lokaa koko lääkärikunnan ylle vastuuttomilla korruptiosyytöksillään. En moiti Järvisen toimintaa sidonnaisuuksia vastaan, mutta kritisoin hänen esittämiään epäuskottavia argumentteja sekä leimaavia ja perusteettomia viittauksia lääkäreiden moraalittomaan ja rikolliseen toimintaan”, Isometsä sanoo Suomen Kuvalehdelle.

 

Professori Erkki Isometsän taustayhteisö Suomen Psykiatriyhdistys on tärkeässä roolissa Lääkäriliiton Järviselle langettamassa sanktiossa.

Yhdistys teki professori Teppo Järvisestä kollegiaalisuuskantelun, koska Järvinen oli viime marraskuussa järjestetyssä Psykologiliiton tilaisuudessa nimennyt psykiatristen hoitosuositusten laatijoita nimeltä mainiten korruptoituneiksi asiantuntijoiksi.

”Minunkin nimeni mainittiin tuossa yhteydessä. Luento videoitiin ja vietiin YouTubeen”, Isometsä kertoo.

Professori Teppo Järvinen on arvostellut julkisuudessa voimakkaasti nimenomaan kansallisia hoitosuosituksia laativien Käypä hoito -lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyötä.

Psykiatrian professori Erkki Isometsä sanoo, etteivät lääketeollisuuden tilaisuuksissa luennoiminen, koulutusyhteistyö tai pienimuotoiset tutkimushankkeet tee lääkäristä rikollista. Potilaiden saamaa hoitoakaan tuon tyylinen yhteistyö ei Isometsän mukaan vaaranna millään tavoin.

”Maalaisjärki ja suhteellisuudentaju puuttuvat. Pitäisi olla vaikuttavuusnäyttöä, jotta puheet olisivat uskottavia. Järvisellä ei ole näyttöä väitteidensä tueksi,  siksi hänen puheensa ovat pelkkää loanheittoa.”

”En ole Käypä hoito -työryhmän jäsen rahan takia.”

Isometsän mukaan on pöyristyttävää, että professori Teppo Järvinen nimesi samaa yliopistoa edustavan professorikollegan verkkoon ladatulla videoluennolla korruptoituneeksi asiantuntijaksi. Erityisen moitittavana Isometsä pitää Järvisen toimintaa sen vuoksi,  ettei Isometsä ole oman kertomansa mukaan tehnyt yhteistyötä teollisuuden kanssa enää vuosiin.

”Väite on naurettava ja hölmö. En ole vuoden 2012 jälkeen tehnyt minkäänlaista yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa. Sitä ennen kävin joitakin kertoja luennoimassa ja kouluttamassa lääketeollisuuden tilaisuuksissa”, professori Erkki Isometsä selvittää.

Hän korostaa, ettei ole koskaan saanut minkäänlaista tutkimusrahoitusta lääketeollisuudelta.

 ”Vuosina 1990–91 olen osallistunut yhteen lääketeollisuuden tukemaan lääketutkimukseen. Tuostakin kerrasta on kuitenkin jo 26 vuotta.”

Yksilötasolla professori Teppo Järvisen toiminta aiheuttaa Erkki Isometsän mukaan lääkäreille vakavaa mainehaittaa ja tietyissä tapauksissa jopa ansionmenetyksiä. Isometsä huomauttaa, ettei hoitosuositusasiantuntija tai Käypä hoito –työryhmän puheenjohtaja ole synonyymi rikolliselle.

”En ole Käypä hoito -työryhmän jäsen rahan takia. Haluan kehittää suomalaista terveydenhoitoa, siksi teen tätä työtä ilman palkkiota aikaa ja vaivaa säästämättä. Kaiken tämän päälle altistan itseni vielä Järvisen masinoimalle voimakkaalle ja epäoikeudenmukaiselle kritiikille.”