Tarja Filatov: Demokratia kuuluu papillekin

Politiikka 31.5.2009 07:00

Sdp:n kansanedustajan, ortodoksi Tarja Filatovin mielestä ortodoksinen kirkko kyseenalaistaa Mitro Revon oikeudet. Lue lisää aiheesta SK:n sivuilla ilmestyneistä jutuista.

Ortodoksipappi Mitro Repo menettää papinoikeutensa siksi ajaksi, kun hän toimii politiikassa. Ortodoksisen kirkon piispainkokous päätti asiasta 26. toukokuuta. Repo on Sdp:n sitoutumaton EU-vaaliehdokas. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov (sd), olette itsekin ortodoksi, hyväksyttekö kirkon päätöksen?Tarja Filatov

”En hyväksy. Jokaisella ihmisellä tulee olla perusoikeuksien ja demokratian periaatteiden mukainen mahdollisuus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Sitä oikeutta ei saa ottaa keneltäkään hänen virkansa tai hoitamansa tehtävän perusteella. Poikkeuksen tekevät tietysti ne henkilöt, joilta laki erikseen kieltää ehdokkuuden.”

Viime vuosituhannen ensimmäisinä vuosisatoina laaditut säännöt mahdollistavat jopa politiikkaan osallistuvan ortodoksipapin erottamisen kirkosta.

”Se on uskomatonta. On mahdoton ymmärtää, että joku voi joutua 2000-luvun Suomessa erotetuksi edes väliaikaisesti virastaan, saati kokonaan kirkkokunnastaan vain siksi, että haluaa olla vaaleissa ehdokkaana.”

Eikö ortodoksikirkko polje myös tasa-arvon ihanteita torjuessaan naispappeuden?

”Mielestäni, kyllä. Minun on vaikea hyväksyä sukupuoleen sidottujen tehtävien olemassaoloa. Olihan luterilaisessakin kirkossa pitkään vain miespappeja. Sukupuolten välisten oikeuksien pikku hiljaa tasoittuessa, on luterilainen kirkko hyväksynyt naispappeuden.”

”Ortodoksisessa kirkossa ei ole puututtu tiettyihin vanhoihin periaatteisiin. Toivon myös ortodoksisen kirkon päivittävän tasa-arvoasioita.”

Ottavan mallia luterilaisesta kirkosta?

”En tiedä, tulisiko ottaa mallia luterilaisesta kirkosta, mutta yleisestä yhteiskunnallisesta tasa-arvokehityksestä kylläkin. Ei ole oikein, että yhteiskunnassa on tehtäviä, jotka eivät ole avoinna kaikille.”

Ei liene realismia, että ortodoksinen kirkko muuttaisi suhtautumistaan naispappeuteen?

”Eihän sitä keskustelua käsittääkseni juuri edes käydä.”

Luterilainen kirkko on nykyaikaistanut sääntöjään osin muusta yhteiskunnasta tulleen painostuksen seurauksena. Pienemmälle valtiokirkolle sallittaneen ”vähemmistön oikeuksien nimissä” sellaista, mitä enemmistökirkolle ei sallita?>

”Ihmisten tasolla hyväksyn vähemmistön suosimisen, jotta päästäisiin aitoon tasavertaisuuteen. Julkisyhteisöllisiin instituutioihin, kuten kahteen valtiokirkkoon, tulisi kuitenkin kohdistaa samoja oikeuksia ja samoja velvoitteita.”

Uskotteko, että Revon tapauksen taustalla ovat aidot opilliset syyt vai johtuuko kirkon vastustus siitä, että Repo on Sdp:n, eikä esimerkiksi keskustan tai kokoomuksen ehdokas?

”Ymmärtääkseni ortodoksisen kirkon viranhaltijoita on aiemmin valittu poliittisiin tehtäviin. En tiedä, että heidän tapauksistaan olisi noussut tällaista hälyä ja prosessia.”

”Taustalla voi siis olla nyt myös poliittisia syitä. Mitään tietoa siitä minulla ei ole. Demokratiaoikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille. Olisin yhtä pöyristynyt, jos kohun kohteena olisi vaikkapa kokoomuksen ehdokas.”

Tiedättekö jonkun ortodoksipapin toimineen politiikassa?

”Ainakin papistoon kuulunut kanttori Viktor Jetsu on ollut SMP:n edustajana Kuopion kunnallispolitiikassa. Eläkkeellä oleva ortodoksinen rovasti Unto Lampinen taas oli pitkään Oulun valtuustossa sitoutumattomana vihreänä. Hän esiintyi vaalimainoksissakin papin asussa.”

Kuva ohessa: Tarja Filatov toivoo naispappeutta ortodokseillekin, vaikka ei usko toiveensa toteutuvan. Kuva Hannu Lindroos

Lue lisää aiheesta SK:n sivuilla ilmestyneistä jutuista.

[Kuvat:mitro repo]