Ammatit ykkösestä viimeiseen

Katso, miten arvostettu ammattisi on ja keneltä arvostusta tulee. Entä keneltä ei?

Ammatillisen opettajan arvostus nousi 64 sijaa vuosina 2010–2018. Vantaalainen Vesa Kupila opettaa puuseppiä. © Marjo Tynkkynen

Suomen Kuvalehti tutki ammattien arvostuksen. Arvostetuin ammatti on edelleen kirurgi. Kärjessä on paljon muitakin lääkäreitä ja terveysalalta lisäksi kätilö. Myös opettajien arvostus on noussut kautta linjan.

Alta voit tutkia, miten eri ammatteja arvostetaan ja ketkä niitä arvostavat. Näet myös, onko ammatin arvostus noussut vai laskenut sitten edellisen tutkimuksen vuonna 2010.

Mukana on myös parikymmentä uutta ammattia, ja yhtä paljon vanhoja on jätetty pois. Uusia ovat esimerkiksi tubettaja, bloggaaja, muutosvalmentaja, ympäristökasvattaja, pelisuunnittelija ja imaami.


Katso ammattisi arvostus

Ammattia ei löydy.

Valitse ammatti listalta nähdäksesi, ketkä arvostavat sitä eniten ja ketkä vähiten. Ammatit arvostuksen mukaan:

Ladataan listaa…

Voit myös arpoa satunnaisen ammatin:

Tutkimus ja sen vastaajaryhmät

Tutkimuksen aineisto kerättiin 2.–7. toukokuuta Kantar TNS:n Gallup Forum -vastaajapaneelissa, jonka tiedonsiirrossa käytetään internetiä. Vastaajia oli 2 000, ja heidät jaettiin satunnaisotannalla neljään keskenään samankaltaiseen 500 henkilön ryhmään, joista kukin arvioi yhtä 94–95 ammatin listaa.

Ammatit jaettiin neljään ryhmään aakkosjärjestyksen perusteella niin, että aakkosissa ensimmäinen tuli ryhmään 1, toinen ryhmään 2 ja niin edelleen. Ammatteja arvioitiin asteikoilla, jossa paras arvosana on yhdeksän ja huonoin yksi. Eri vastaajien antamista arvosanoista laskettiin keskiarvo ja ammatit sijoitettiin järjestykseen sen mukaan.

Vastaajat edustavat 15–74-vuotiaita suomalaisia, pois lukien Ahvenanmaa. Taustamuuttujina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka ja -muoto sekä puoluekanta.

Ikäryhmiä on kuusi: 15–24 -vuotiaat, 25–34 -vuotiaat, 35–44 -vuotiaat, 45–54 -vuotiaat, 55–64 -vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.

Asuinalueita ovat pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois- ja Itä-Suomi.

Asumismuodon mukaan vastaajat ryhmiteltiin kerrostaloissa, rivi-, pari- tai erillistaloissa, omakotitalossa tonttimaalla ja omakotitalossa viljelystilalla asuviin.

Eri puolueiden kannattajista on eritelty vain kokoomuslaisten, keskustalaisten, sosiaalidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliittolaisten ja perussuomalaisten vastaukset. Muiden puolueiden kannattajia osui vastaajajoukkoon niin vähän, että heidät koottiin ryhmäksi muut, jota ei näy ammattikoneessa. Siitä puuttuvat myös ne, jotka eivät osanneet tai halunneet kertoa puoluekantaansa tai ilmoittivat, että eivät aio äänestää.

"; } jQuery("#aa_data").html(string); jQuery("#aa_data div").click(function() { toggleProfession(jQuery(this).data("index")); }); jQuery("#aa_randomprofession").click(function() { randomProfession(); }); } function initAutocomplete() { var input = document.getElementById("aa_search"); var list = []; for (var i in lines) { list.push(lines[i][0]); } list = list.sort(); new Awesomplete(input, { list: list, autoFirst: true, minChars: 1 }); input.addEventListener('awesomplete-selectcomplete', function(e) { var str = e.text.value; selectProfessionByString(str); jQuery("#aa_search").blur(); }); input.addEventListener('awesomplete-highlight', function(e) { jQuery("#aa_noresults").hide(); aa_lastsuggestion = e.text; }); input.addEventListener('awesomplete-close', function(e) { if (e.reason == "nomatches") aa_lastsuggestion = ""; }); input.addEventListener('keypress', function (e) { var key = e.which || e.keyCode; if (key === 13) { // 13 is enter selectProfessionByString(document.getElementById("aa_search").value); } }); jQuery("#ammattiarvostus button.search").on("click", function() { if (aa_lastsuggestion != "") document.getElementById("aa_search").value = aa_lastsuggestion; selectProfessionByString(aa_lastsuggestion); }); } function selectProfessionByString(str) { var match = false; for (var i in lines) { if (lines[i][0] == str) { selectProfession(i); scrollToProfession(i); match = true; break; } } if (!match) { jQuery("#aa_noresults").show(); } } function randomProfession() { document.getElementById("aa_search").value = ""; var rnd = Math.floor(Math.random()*lines.length); selectProfession(rnd); scrollToProfession(rnd, true); } function scrollToProfession(index, unconditional_scroll) { var $this = jQuery("#ammattiarvostus div[data-index="+index+"]"); var newscrollpos = $this.position().top+jQuery("#aa_data").scrollTop()-(1.5*$this.outerHeight()); jQuery("#aa_data").scrollTop(newscrollpos); var detailpos = jQuery("#aa_details h3").offset().top; var windowbottom = jQuery(window).scrollTop()+jQuery(window).height(); if (detailpos > windowbottom || unconditional_scroll) { jQuery("html, body").scrollTop(jQuery("#aa_data").offset().top); } } function selectProfession(index) { var $this = jQuery("#ammattiarvostus div[data-index="+index+"]"); displayDetails(index); $this.addClass("open").siblings().removeClass("open"); } function toggleProfession(index) { var $this = jQuery("#ammattiarvostus div[data-index="+index+"]"); displayDetails(index); if ($this.hasClass("open")) jQuery("#aa_details").html(""); $this.toggleClass("open").siblings().removeClass("open"); } function displayDetails(index) { var line = lines[index]; string = ""; var dir = line[14]; var isnew = line[15]; string += "

"+line[1]+". "+line[0]+"

"; if (!isnew) { string += "

Vuonna 2010 sijalla "+line[2]+"."; switch (dir) { case 1: string += " "; break; case 0: string += " "; break; case -1: string += " "; break; } string += "

"; } else { string += "

Ei mukana 2010

"; } string += "

Ammattia arvostavat

"; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += ""; string += "
Sukupuoli
ENITEN
"+line[4]+"
VÄHITEN
"+line[9]+"
Ikä
ENITEN
"+line[5]+"
VÄHITEN
"+line[10]+"
Alue
ENITEN
"+line[6]+"
VÄHITEN
"+line[11]+"
Asumismuoto
ENITEN
"+line[7]+"
VÄHITEN
"+line[12]+"
Puoluekanta
ENITEN
"+line[8]+"
VÄHITEN
"+line[13]+"
"; jQuery("#aa_details").html(string); }
Sisältö