Muistio: Työuraeläkkeelle aiotaan päästää enintään 2000 henkilöä vuodessa

Jokaisesta pitää tehdä yksilöllinen arvio. Edes poliisit ja palomiehet eivät voi päästä automaattisesti eläkkeelle alle 65-vuotiaina.
Kotimaa 14.11.2014 10:00
Raudoittaja työssään Töölönlahdella Helsingissä. Arkistokuva. © Roni Rekomaa / Lehtikuva

Työmarkkinajärjestöt Akavaa lukuun ottamatta sopivat syyskuussa, että vuonna 2017 tapahtuvaa vanhuuseläkkeen alaikärajan nostoa pehmennetään tarjoamalla pitkän työuran tehneille mahdollisuus siirtyä 63-vuotiaina varta vasten heille tarkoitetulle eläkkeelle. Sen yksityiskohdat jätettiin kuitenkin auki, ja sopimuksessa lueteltuja ylimalkaisia ehtoja on jo ehditty tulkita hyvin eri tavoin.

Työuraeläkettä ajoi neuvotteluissa erityisesti SAK, joka halusi varmistaa, että raskaista fyysisistä töistä voisi päästä kunniakkaasti pois ennen uutta 65 vuoden vanhuuseläkeikää. Tavoitteen katsottiin täyttyneen, kun työuraeläkkeen edellytykseksi määriteltiin 38 vuoden työura ”vähäisin poikkeuksin rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä”.

SAK:n niskaan hengitti neuvottelujen aikana varsinkin Rakennusliitto, joka aloitti viime talvena näyttävän kampanjan eläkeiän nostoa vastaan. Liitto muun muassa tarjosi Suomeenkin Itävallan mallia, jossa raskaista töistä voi päästä varhaiseläkkeelle jo kuusikymppisenä.

Muissa palkansaajajärjestöissä on ollut haluja ulottaa raskaan työn määritelmä myös henkisesti koviin tehtäviin, kuten esimerkiksi lastensuojeluun ja laajemminkin sosiaalialalle. Varsinkin toimihenkilöiden edunvalvojat ovat korostaneet, että jotkut ammatit, kuten hoitoalan työt, ovat sekä fyysisesti että henkisesti raskaita.

Eläkkeeseen oikeutettujen valikoimista vaikeuttaa vielä työurien sirpaleisuus. Suuri osa ihmisistä vaihtaa välillä alaa, monet useampaan kertaan, eikä työ ole välttämättä koko ajan yhtä raskasta.

 

Työuraeläkkeen määritelmä on syksyn mittaan tarkentunut jonkin verran siitä, mitä eläkeuudistuksessa alun perin sovittiin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä pidettiin 10. lokakuuta kokous, josta laaditussa muistiossa todetaan, että työuraeläkkeelle voidaan päästää vuodessa korkeintaan noin 2 000 henkilöä. Eläkkeen kriteerit on muotoiltava niin, että tavoitteeksi asetettu raja ei ylity ainakaan kovin paljon.

Samassa yhteydessä sovittiin myös, ettei työuraeläkkeeseen oikeuttavista raskaista ammateista tehdä erityistä listaa.

”Pelkän ammattinimikkeen perusteella ei voi todeta, että kyseessä on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ”, SK:n haltuunsa saamassa muistiossa lukee. Sen mukaan edes poliisit ja palomiehet eivät voi päästä automaattisesti eläkkeelle alle 65-vuotiaina, vaan jokaisen työntekijän kohdalla pitää tehdä yksilöllinen arvio.

Lakipykälässä ja sen yhteyteen liitettävissä perusteluissa on kuitenkin tarkoitus pyrkiä yleisellä tasolla ”avaamaan niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat rasittuneisuutta ja kuluneisuutta”.

Työuraeläkkeelle päästäkseen ei tarvitse olla työkyvytön, mutta muistion mukaan hakijoilta edellytetään jotain ”sairautta, vikaa tai vammaa”.

Eläkepäätöksiä ei myöskään haluta jättää pelkästään työterveyshuollon arvion varaan.

”Lisäksi tarvittaneen muitakin lääkärinlausuntoja vastaavasti kuin työkyvyttömyyseläkettä haettaessa”, valmistelijat hahmottelevat.

Grafiikka Hannu Kyyriäinen.

Grafiikka Hannu Kyyriäinen.