Sote-uudistus kertoo karua kieltä valtionhallinnon uskottavuudesta

puheenvuoro 14.09.2018 06:00

Kansainvälisissä vertailuissa maamme hyvää hallintoa ja vähäistä korruptiota pidetään merkittävänä kilpailuetuna. Hyvä hallinto edellyttää virkamiehiltä riippumattomuutta, luotettavuutta ja objektiivista harkintaa. Virkamiehet valvovat virkavastuulla yleistä etua.

Miten hyvän hallinnon vaatimukset suhteutuvat poliittiseen ohjaukseen? Virkamiehet valmistelevat lakiesitykset hallituksen linjausten mukaan, mutta samalla heitä sitoo virkavastuu.

Poliittisesti motivoidulle esitykselle on pystyttävä esittämään asiaperusteet. Jos poliittinen johto haluaa viedä perusteluiltaan puutteellista esitystä eteenpäin, virkamiehen lojaliteettivaatimus ja hyvän hallinnon velvoitteet joutuvat ristiriitaan.

Vastuusta vapautuu esittämällä eriävän mielipiteen, jos asia ratkaistaan esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

Sisältö