Lajikato kiihtyy, halpa energia tyrehtyy – Tutkijat: Kapitalistinen järjestelmä ei selviä ilman vahvaa ohjausta

Tutkijoiden mukaan yhteiskuntien pitää hyvin nopeasti mullistaa tavat tuottaa ja kuluttaa energiaa, liikennettä, ruokaa ja asumista.
Kotimaa 4.9.2018 21:02
Autoja Töölössä Helsingissä.
Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut on yhtiöitettu Traffic Management Finland -yritysryppääseen. © MARTTI KAINULAINEN / Lehtikuva

Suomalainen tutkimusryhmä BIOS on kirjoittanut pohjamutia pöllyttävän taustapaperin ensi vuonna ilmestyvään YK:n kestävän kehityksen raporttiin. BIOS selvittää tekstissään, millainen talousajattelu ja -politiikka mahdollistavat ilmastonmuutoksen hillintään vaadittavat valtavat toimet.

Ryhmän mukaan halvan energian aika lähestyy loppuaan, ilmasto muuttuu odotettuakin nopeammin ja lajikato kiihtyy. Uuteen tilanteeseen sopivaa laajasti käyttökelpoista talousmallia ei ole kehitetty, mutta sopivia työkaluja on olemassa.

Ympäristöongelmien lisäksi yhteiskunnat ovat sormi suussa lisääntyvän epätasa-arvon, työttömyyden, hidastuvan talouskasvun ja kasvavien velkataakkojen edessä. Samalla mietitään, miten seuraavasta talouskriisistä selvitään.

BIOS:in mukaan kansainvälisen tiedeyhteisön piirissä pidetään selvänä, että yhteiskuntien pitää hyvin nopeasti mullistaa tavat tuottaa ja kuluttaa energiaa, liikennettä, ruokaa ja asumista.

Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista. Se on taannut helppoa kasvua, mutta nyt koko energiajärjestelmä pitää mullistaa. Se olisi helpompaa, jos energiaa ei tarvittaisi niin paljon kuin nykyään.

Kaupunkien sisäisen liikenteen tulee tulevaisuudessa painottaa kävelyä ja pyöräilyä sekä sähköistettyä julkista liikennettä. Kaupunkien välisen liikenteen pitäisi siirtyä laajasti raiteille ja sähköiseksi. Ruuan tulisi olla kasvispitoista.

Kehitysmaiden pitäisi keskittyä ruokkimaan omia kansalaisiaan sen sijaan, että ne tuottavat erikoisuuksia läntisille kuluttajille. Asuntorakentamisessa pitäisi siirtyä betonista puuhun.

Tutkijan mukaan Suomen pitää ensimmäiseksi perua suuret metsien lisähakkuusuunnitelmansa.

Muutokset pitää tehdä nopeasti ja pelkkä ilmastopäästöjen hinnoittelu ei riitä niiden saavuttamiseen. Yritykset jäävät kuitenkin vain miettimään, miten ne voisivat lisätä omia voittojaan, raportissa arvioidaan.

BIOS:in mukaan tarvitaan voimakas, ripeä ja laaja murros, jota markkinat eivät pysty omaehtoisesti hoitamaan. Tarvitaan eri toimijoiden ja toimenpiteiden poliittista eli kollektiivista koordinointia.

Paperi on herättänyt paljon kiinnostusta maailmalla. Ensimmäinen siitä kirjoitettu juttu ilmestyi 27. elokuuta Vice Motherboard –alustalla. Jutun mukaan kapitalistinen järjestelmä on kuolemassa. Ajatus levisi netissä laajasti.

”Näinhän me emme sanoneet”, sanoo BIOSin tutkija Paavo Järvensivu.

Järvensivu korjasi käsitystä myös Huffington Post -lehdelle 31. elokuuta antamassaan haastattelussa.

Sanoma tarkentui: kapitalistinen järjestelmä ei selviä edessä olevasta mullistuksesta ilman vahvaa kollektiivista ohjausta. Järvensivun mielestä oleellista ei ole se, kutsutaanko 20–30 vuoden siirtymäkauden jälkeistä aikaa kapitalismiksi vai joksikin muuksi.

”Nykyisenkaltainen systeemi, jossa kulutus ja energian käyttö lisääntyvät koko ajan, ei toimi. Näiden on pakko laskea, että tavoitteisiin voidaan päästä”, Järvensivu toteaa Suomen Kuvalehdelle.

”Vähäpäästöiset tuotantomuodot lisääntyvät, mutta niiden on liki mahdotonta korvata fossiilisten polttoaineiden varassa tapahtuvaa tuotantoa, jos kokonaisenergiankulutus yhä jatkaa kasvuaan.”

Hänen mukaansa Suomen pitää ensimmäiseksi perua suuret metsien lisähakkuusuunnitelmansa, koska metsien hiilinielut ovat maalle hyvin merkittävä asia. Tämäkään ei riitä, vaan säilyttää vain nykytilan. Päästöjen vähentämiseen tarvitaan suuri yhteinen ponnistus, Järvensivu korostaa.