Vantaan golf-järvi tutkintaan

Ylijäämämaiden läjittäminen golfkentän työmaalle aiheutti pahan tulvan. Velkaisen yrityksen hanke uhkaa kaatua veronmaksajien syliin.

Vantaan Golfpuiston työmaa Petikossa 7. helmikuuta 2018. © Jonne Räsänen

Vantaan Petikkoon rakenteilla olevan golfkentän taustalta on paljastunut mittava sotku ja koko toiminnan jatko on vaakalaudalla.

Hanke on vaarassa kaatua veronmaksajien syliin. Vantaan Golfpuiston taustayhtiöt ovat vajonneet luottokelvottomiksi ja rakennustöistä on aiheutunut ympäristöongelmia.

Kaupungilta vuokratulle maalle rakennettavasta kentästä puolet eli ensimmäiset yhdeksän reikää avattiin käyttöön kesällä 2017 ja toisen puolikkaan olisi määrä valmistua vuoden 2019 aikana. 

Vaikuttaa siltä, että golfkentän rakennusalueella on harjoitettu mittavaa maan läjittämiseen liittyvää liiketoimintaa. Rakenteilla olevalle alueelle on kasattu valtavat kasat maa-ainesta pääkaupunkiseudun työmailta. Merkittävä osa ylijäämämaasta on tuotu Helsingin Pasilan Tripla-työmaalta. Maan pois viemisestä on saatu rahaa.

Hankkeesta vastaa Vantaan Golfpuisto Oy ja golfkentän urakoitsijana toimii KRY Rakennus Oy.

Vuosien 2015–2018 aikana urakoitsija on läjittänyt alueelle maata peräti 1,8 miljoonaa irtotilavuuskuutiota. Asia käy ilmi urakoitsijan Vantaan kaupungin konsultille toimittamasta selvityksestä. Tilavuus vastaa karkeasti laskettuna seitsemäätoista eduskuntataloa.

Toimenpidelupaa varten rakennusvalvonnalle toimittamassaan selvityksessä Vantaan Golfpuisto Oy totesi, että maata muokataan vain golfkenttärakentamisen tarpeisiin ja että maaston muodot säilyvät pääpiirteissään ennallaan.

Todellisuudessa läjittäminen on muuttanut maastoa huomattavasti. Alueen läpi virraneen Herukkaojan uoma on myös siirretty metsän reunaan, mikä on mahdollistanut laajempaa läjitystä. Alkuperäisessä kenttäsuunnitelmassa vesi virtaa alueen keskellä.

Suunnitelman on laatinut maineikas golfarkkitehti Martin Ebert, joka tunnetaan muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin imperiumiin kuuluvan skotlantilaisen Turnberryn Ailsa-kentän uudistajana.

 

Vantaan kaupunginhallitus valitsi huhtikuussa 2014 golfkentän toteuttajaksi Petikon Golf Oy:n, joka muutti nimensä myöhemmin Vantaan Golfpuisto Oy:ksi. Maa-alue vuokrattiin sille 56 000 euron vuosivuokralla. Hankkeen kokonaisbudjetiksi arvioitiin tuolloin 2,6 miljoonaa euroa.

Vantaan Golfpuiston emoyhtiön United Golf Groupin taustalla on useita golfalan toimijoita. Kolmanneksen emoyhtiöstä omistaa Ville Nurmi, joka toimii myös Vantaan Golfpuisto Oy:n toimitusjohtajana.

Kenttähankkeen taustayhtiö Vantaan Golfpuisto Oy on ajautunut vakaviin maksuvaikeuksiin. Sille on kertynyt lukuisia maksuhäiriö- ja ulosottomerkintöjä. Viimeisin maksuhäiriömerkintä on tammikuun 18. päivältä. Tuolloin perintäyhtiö karhusi yritykseltä yli 120 000 euron saatavaa.

Yhtä huonolla tolalla on emoyhtiö United Golf Group. Sillä on kahdeksan maksuhäiriömerkintää, joissa velkasummat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta 30 000 euroon.

Taustahenkilöiden välit ovat pahasti tulehtuneet ja yhtiössä on käynnissä tulikivenkatkuinen valtataistelu. Omistajat ovat jakautuneet kahteen leiriin ja yrittävät ostaa toisiaan ulos yhtiöstä.

Sijoittajat Kari Laakso ja Jari Ronkainen tekivät jopa viime syksynä poliisille tutkintapyynnön Nurmesta ja United Golf Groupin hallituksen jäsenestä Jari Koskesta. Nurmen mukaan tutkintapyyntö ei ole johtanut poliisin toimenpiteisiin. 

 

syksyllä 2017 Vantaan ympäristökeskus havaitsi, että työmaa-alueelle oli yllättäen syntynyt järvi, kun maata oli sortunut alueella virtaavaan puroon. Järvi oli suurimmillaan 15 hehtaaria eli tuplasti vantaalaisille tutun Kuusijärven kokoinen.

Ympäristökeskuksen mukaan hankkeen yrittäjät eivät olleet ilmoittaneet tulvasta ympäristöviranomaisille, vaan viranhaltijat olivat huomanneet asian sattumalta ollessaan ottamassa vesinäytteitä. Asian vakavuutta lisää se, että kenttä rajautuu luonnonsuojelualueeseen.

Tammikuun 3. päivänä Vantaan ympäristökeskuksen ja ely-keskuksen edustajat kävivät alueella toteamassa, että maastossa oli edelleen tulva. Kun yritys ei saanut ongelmaa poistettua, ympäristölautakunta päätti 31. tammikuuta 2018 hakea hallintopakkoa eli määräystä poistaa tulva sakon uhalla. 

Alueelle saa viedä vain puhdasta maata. Kesällä 2016 purovesistä otetuissa näytteissä havaittiin poikkeavan korkeita metallipitoisuuksia. Ne olivat koholla myös myöhemmin samana vuonna. Ympäristökeskuksen mukaan syynä voi olla kentälle tuotu yksittäinen, saastunutta maata sisältänyt kuorma. Vuoden 2017 tuloksia ei ole vielä käytettävissä.

Lisäksi lautakunta esitti, että aluehallintovirasto vaatisi vesilain mukaisen luvan hankkeessa jo toteutetuille ja mahdollisille tuleville toimenpiteille. Rakennusvalvonnan toimenpideluvan yhteydessä sitä ei ollut edellytetty.

Ympäristökeskus on tehnyt myös rikosilmoituksen poliisille. KRY Rakennus Oy:n toimitusjohtajan Marco Furun mukaan koko viranomaistoimi on turha, sillä tulvahaitta on nyt poistunut ja vesitilanne hallinnassa.

 

Kun Vantaan Golfpuisto havitteli hanketta, se ei maininnut vuokrahakemuksessaan mitään maan läjittämisestä hankkeen rahoitusmuotona. Vantaan kaupungilla hanketta valmistelleen liikuntatoimenjohtajan Veli-Matti Kallislahden mukaan läjittäminen tuli hänellekin ”jokseenkin” yllätyksenä tammikuussa 2016.

”Se tuli minulle tietoon Helsingin Sanomien kautta, kun siinä oli Pasilan Triplan hankkeesta iso juttu.”

”Silloin taisin (toimitusjohtaja) Nurmen kanssa jutella, että tämä olisi ollut hyvä tietää aikaisemminkin. Nurmi on minulle kertonut, että siellä ei tehdä maanläjitystä, vaan kyse on maaston muotoilusta.”

Nurmi puolestaan sanoo Golflehdelle haastattelussa, että kaupunkia on informoitu.

”Olemme alusta asti puhuneet kaupungin kanssa maan pinnan muotoiluista ja kertoneet sen olevan yksi rakentamisen rahoitustapa.”

Miesten kommentit vaikuttavat olevan ristiriidassa. Myöhemmin Nurmi täsmentää, että keskusteluja on käyty tonttiosaston ja geotekniikan, ei liikuntapuolen kanssa.

Nurmi vahvistaa, että alueelle on viety suunniteltua enemmän maata, mutta ylitys on hänen mukaansa vain joitain kymmeniä prosentteja.

Urakoitsijayhtiön toimitusjohtaja Furu kertoo, että osapuolet ovat olleet tietoisia läjityksen mittakaavasta. Furun mukaan KRY Rakennus on sopinut maksavansa Vantaan Golfpuistolle kiinteän hinnan oikeudesta käyttää aluetta. Hänen mukaansa alueella on tarvittu paljon konetyötä muun muassa tulvaongelman hoitamiseen.

“Kun noita kustannusraportteja katselen, niin ei se (läjittäminen) ole ollut hyvää bisnestä”, Furu sanoo.

Hän kertoo omistavansa KRY Rakennus Oy:stä kymmenen prosenttia.

 

Furulla itsellään on taustallaan tuore tuomio kuudesta törkeästä petoksesta. Hyvinkään käräjäoikeudessa joulukuussa 2015 langetettu tuomio liittyy valelaskuihin, joita logistiikkayhtiö Schenkerin kiinteistöjohtajana toiminut Furu lähetti vuosina 2010–2014 työnantajansa yrityksille.

Furu oli itse laatinut tekstinkäsittelyohjelmalla laskuja, joiden saajaksi oli merkitty sivullinen yritys, mutta tilinumero oli Furun oma.

Rikokset myöntänyt Furu selitti toimintaansa henkilökohtaisilla ongelmillaan. Käräjäoikeus määräsi hänelle kaksi vuotta ehdollista vankeutta, joka jatkuu kesään 2018 asti. Korvauksia tuli maksettavaksi noin 300 000 euroa.

Furun mukaan hänen liikekumppaninsa eivät ole olleet tietoisia tuomiosta.

”Se ei liity tähän yrittäjyyteen millään lailla”, hän toteaa.

 

On epäselvää, voiko golfpuisto jatkaa keväällä toimintaansa jo olemassa olevalla yhdeksän reiän kentällä tai saadaanko kenttä kokonaisuudessaan valmiiksi. Golfpuistoyhtiön toimitusjohtaja Nurmi myöntää Golflehdelle, että kassatilanne on heikko ja urakoitsijan kanssa on ollut vaikeuksia. Hän kertoo kuitenkin olevansa luottavainen sen suhteen, että toiminta voi jatkua. 

Vantaan kaupungilla olisi vuokrasopimuksen perusteella mahdollisuus hakea sopimussakkoa maksettavaksi, koska alueelle ei ole kahden vuoden aikana rakennettu sopimuksen edellyttämiä huoltotiloja.

”Kyllä alkavan liiketoiminnan näkökulmasta siinä pitää vähän toleranssia olla sille, mihin rahat milloinkin riittävät”, kommentoi liikuntatoimenjohtaja Kallislahti. 

Entä jos Vantaan Golfpuisto kaatuu konkurssiin?

”Jos yritys kaatuu ja vuokrattu maa-alue palautuu kaupungille, sitten pitää miettiä, tehdäänkö kenttä loppuun kaupungin rahoilla. Mutta tämä on vain pohdintaa, ei mikään linjaus”, Kallislahti sanoo. 

Liikuntatoimenjohtaja on itsekin golfharrastaja. Hän kertoo, ettei tuntenut Vantaan Golfpuiston taustahenkilöitä ennen hanketta.

”Tuntuvat olevan jossain määrin aikaansaavia, ainakin innovatiivisia kavereita. Ehkä sellaisia tarvitaan, että hankkeet lähtevät liikkeelle.”

 

Uutinen on tehty Suomen Kuvalehden ja Golflehden yhteistyönä.

Juttu on julkaistu 7.2.2018 klo 20.00 ja sitä on päivitetty 14.2.2018 klo 16.56: lisätty tieto vesinäytteiden metallipitoisuuksista.

 

Sisältö