Kotihoidon tuki leikkuriin? Asiantuntijat haluavat maahanmuuttajataustaiset lapset päiväkoteihin

Maahanmuuttajataustaisten lasten muita heikompaa koulumenestystä yritetään parantaa muun muassa varhaiskasvatuksen ja kielitaidon lisäämisellä.
Kotimaa 19.10.2018 18:24
Simo Arkko
Ruokahetki päiväkodissa Espoossa 10. lokakuuta 2018. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Pääosa maahanmuuttajataustaisista lapsista on kotihoidon piirissä. © Vesa Moilainen / Lehtikuva

Kansainvälisesti mitattuna maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyvät Suomessa kohtuullisen hyvin opinnoissaan.

Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että erot muihin oppilaisiin olivat huomattavan suuria OECD-maiden kolme vuotta sitten järjestämässä Pisa-tutkimuksessa.

Kantaväestöön kuuluvien lasten Pisa-pisteluku lukutaidossa oli 531, kun toisen sukupolven maahanmuuttajilla vastaava luku oli 484 ja ensimmäisen polven maahanmuuttajilla 419. Erot olivat samankaltaisia myös matematiikassa ja luonnontieteissä.

Edes toisen sukupolven maahanmuuttajat eli Suomessa maahanmuuttajataustaisiin perheisiin syntyneet oppilaat eivät ole pysyneet tutkimustuloksissa muiden oppilaiden kannoilla.

Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.

Tilastoissa oppilasta ei luokiteta maahanmuuttajataustaiseksi, mikäli vain toinen hänen vanhemmistaan on muualla kuin Suomessa syntynyt.