Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori kunta- ja soteuudistuksesta: ”Tämä peli on puhallettava poikki”

Kotimaa 29.3.2013 05:31

Useat kuntapäättäjät ovat kannelleet oikeuskanslerille kunta- ja sote-uudistuksesta. Tavoitteena on estää kuntarakennelakiluonnoksen eteneminen eduskuntaan ennen kuin sote-linjaukset ovat selvillä ja kuntia on kuultu linjauksista.

Kantelijat pyytävät oikeuskansleria estämään hallituksen lakiluonnoksen viemisen eduskunnan käsittelyyn ennen aitoa kuulemismenettelyä.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallitus on joutumassa tiukan paikan eteen historiallisiksi nimeämiensä suurten rakenneuudistusten kanssa. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan hallitus aikoo käsitellä kuntarakennelakiluonnosta istunnossaan 4. huhtikuuta ja pyrkii tuomaan sen eduskunnan käsittelyyn pikaisesti. Jos lakiluonnoksen eduskuntakäsittelyyn joudutaan ottamaan aikalisä, kuntauudistuksen aikataulut menevät uusiksi.

Valtakunnan keskeiset oikeusoppineet, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori ja Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, eivät halua ottaa kantaa itse kanteluun, joka on parhaillaan oikeuskanslerin arvioitavana, mutta kunta- ja sote-uudistuksien etenemisestä professoreilla on näkemys.

Tuori ja Mäenpää ovat usein nähtyjä asiantuntijoita eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa. Nyt professoreilta ei heru tyylipisteitä Kataisen hallituksen menettelyille.

”Tämä peli on puhallettava poikki ja koko uudistus on palautettava parlamentaariseen valmisteluun”, Kaarlo Tuori katsoo.

”Hallitus kirjoitti kesäkuussa 2011 Säätytalolla muutamana yönä salaisissa neuvotteluissa nämä linjaukset, joita nyt sitten pusketaan eteenpäin. Tässä uudistuksessa vaunut on valjastettu hevosen eteen ja hallituksen ainoa tavoite näyttää olevan saada aikaan kuntaliitoksia jopa sote-palveluiden kustannuksella”, hän jatkaa.

”Eihän näillä eväillä voi odottaa muuta kuin kaaosta”

Tuori arvelee, että kuntaliitoksista näyttää tulleen hallitukselle itsetarkoitus. ”Eihän näillä eväillä voi odottaa mitään muuta kuin kaaosta.”

Professori muistuttaa, että perustuslaki tarjoaisi kaikki eväät demokraattisen maakuntamallin toteuttamiseksi, mutta tätä mallia hallitus ei ole ottanut edes käsittelyynsä.

Erityisen huolissaan Tuori sanoo olevansa demokratian toteutumisesta. Hallitus kaavailee toteuttavansa sote-palvelut vastuukuntamallilla, mikä tarkoittaa sote-palveluiden siirtämistä suurten kaupunkien ja keskisuurten seutukeskusten käsiin. ”Tässä saattaa tulla vastaan jo perustuslaki”, hän painottaa.

Professori Olli Mäenpää arvioi, että hallituksen kunta- ja sote-uudistuksissa ei ole kyse enää pelkästään huonosta politiikasta.

”Nyt liikutaan jo laillisuuden ja perustuslain rajamailla, eikä tätä uudistusta voi pelastaa muuten kuin ottamalla vähintäänkin pari askelta taaksepäin. Valmistelu on ollut tähän asti huonoa tai se on puuttunut jopa kokonaan. Tulokset ovat kaikkien nähtävissä”, professori tiivistää Kataisen hallituksen suurten uudistusten ajautumisen kaaokseen.

Luvassa uusia kanteluja

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) johtama valtiovarainministeriön kuntaosasto on päätynyt viimekeväisten omien linjauksiensa ja selityksiensä takia siis uudelleen oikeuskanslerin tutkintaan.

Keväällä 2012 Asikkalan kunta kanteli oikeuskanslerille kuntauudistuksen kuntarakenneselvityksen kuulemismenettelystä. Tuolloin kunnat joutuivat vastaamaan Virkkusen virkamiestyöryhmän kuntarakenneselvitykseen tietämättä hallituksen sote-linjauksia.

Kuuluisat 70 suurkunnan kartat olivat lausuntokierroksella ilman, että kunnat tiesivät, miten hallitus aikoisi linjata kuntien keskeisimmät peruspalvelut.

Oikeuskansleri katsoi kesäkuussa 2012 antamassaan ratkaisussa, että kevään kuuleminen voitiin ministeriön selityksen mukaisesti katsoa alustavaksi kuulemiseksi, koska kunnat saisivat ministeriön mukaan lausua sote-linjauksista vielä myöhemmin perusteellisesti.

Luvattuja tarkkoja linjauksia ei tullut kuntavaalien alla, ei jouluksi, ei hallituksen puolivälin tarkasteluun eikä kehysriiheenkään mennessä. Kunnat joutuivat antamaan lausuntonsa rakennelakiluonnoksesta 7. maaliskuuta mennessä ja lakiluonnoksen liitteenä oli vain ylimalkainen paperi sote-linjauksista.

Hallituksen sote-linjaukset ovat herättäneet suurta huolta myös terveydenhuollon asiantuntijoissa. Alueellisten sote-selvitysmiesten 19. maaliskuuta luovuttamalla esityksellä Kataisen hallitus pyyhki kehysriihessä pöydän kaksi vuorokautta myöhemmin.

Nyt joukko kuntavaikuttajia eri puolilta Suomea on siis jättänyt oikeuskanslerille kantelun, jossa pyydetään tutkimaan, täyttääkö hallituksen menettely hallintolain, Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja hyvän hallintotavan vaatimukset.

Kantelijoiden joukossa on kuntavaikuttajia hallitus- ja oppositiopuolueista, maaseutukunnista sekä kaupunkien kehyskunnista, ja alueellisesti laajalti eri maakunnista.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan kuntavaikuttajat jakavat kantelua sähköpostitse ja uusia kanteluja lähtee oikeuskanslerin virastoon ilmeisesti vielä ensi viikolla.

Mitä lausuu varovainen Kuntaliitto?

Vaikka kunta- ja sote-uudistukset ovat ajelehtineet myrskystä toiseen ja valtakunnan keskeiset kunta- ja sote-alan asiantuntijat sekä oikeusoppineet ovat varoitelleet Kataisen hallitusta valjastamasta sote-palveluja kuntaliitosten sähköjänikseksi, hallitus vahvisti kehysriihen jälkeen pääministeri Jyrki Kataisen suulla, että juuri niin aiotaan tehdä.

Sen sijaan kuntien etujärjestö Kuntaliitto on ollut kritiikissään varovainen. Vielä muutama viikko sitten Helsingin Sanomien haastattelussa Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (kok) hoputti Kataisen hallitukselta linjauksia, koska uudistuksen toteuttamisella oli hänen mukaansa kiire.

Kuntaliiton vaiettu ongelma on, että etujärjestön hallituksessa istuvat hallituspuolueiden keskeiset kansanedustajat. Liitto on valjastettu suuren uudistuksen vauhdittajaksi.

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma sanoo Kuntaliiton hallituksen käsittelevän Kataisen hallituksen kehysriihestä ulos tuodut kuntia koskevat linjaukset kokouksessaan torstaina 4. huhtikuuta.

”On selvää, että Kuntaliiton hallitus paneutuu tuolloin erittäin tarkasti sote-linjauksiin ja ottaa varmaan niihin kantaa”, Mäki-Lohiluoma lupaa.

Kuntavaikuttajat ovat toistuvasti todenneet, että Kataisen hallitus voi puskea kaaokseen ajautunutta uudistusta juuri niin kauan eteenpäin kuin Kuntaliitto siunaa Kataisen hallituksen toimet. Kuntaliiton oma uskottavuus kuntien edunvalvojana on alkanut kuitenkin viime aikoina nousta keskusteluun.