Kirjaton koulu?

Lukiolaiset eivät hanki oppikirjoja.

kurssi alkaa
80% opiskelijoista istuu luokassa
tyhjin silmin ja odottaa

opetuksen pitäisi alkaa
ja kurssiohjelmassa lukee
mitkä oppikirjat tulisi hankkia

Suomen lukiolaisten liiton kiihottamina
he istuvat tympeinä odottaen
että opettaja kopioi heille
laittomasti kurssimateriaalin

koska lukio-opetuksen pitäisi
muka olla maksutonta

menkää kirjastoon
ostakaa käytettynä
kierrättäkää

mutta koulujen opetussuunnitelma
ei toteudu ilman kustantajien materiaalia
johon kuuluvat autenttiset
nauhoitteet
tehtävät
tekstit
opettajanoppaat
nettitehtävät
kokeet
and what not

huom. kustantajat tekevät työnsä huolella
ja maksavat syntyperäisille kirjailijoille
asianmukaiset korvaukset

monet opettajat eivät tajua
tekijänoikeuksista mitään
kopioivat surutta ihan mitä vaan
koska niin on aina tehty

pitäisikö minun opetustyöni ohella
repiä teille omasta selkänahastani
vielä oppimateriaalikin
joka päivälle erikseen?

vaatimuksenne maksuttomasta lukio-opetuksesta
on kohtuuton
ja työni vaikeutuu merkittävästi
kun kielten tunneilla pitäisi pelata pelkkää bingoa

lopettakaa itseriittoinen narinanne
esitätte vaatimuksia
mutta ette ratkaisuja

jotkut rehtorit ovat puolellanne
sanomalla että teillä on
enemmän oikeuksia kuin velvollisuuksia
eikä heiltä heru kollegiaalista tukea

ja samaan aikaan koulun kopiokone laulaa
tuhansia laittomia kopioita
periodin vaihtumisen merkiksi

onneksi on myös rehtoreita
jotka ottavat Suomen lukiolaisten liitosta
kunnon niska-peppu otteen
muistuttamalla että teitä
ei ole kukaan lukioon pakottanut