Vapaus kuuluu humanismiin

Profiilikuva
Blogit Americana
Marko Maunula on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Blogi ei liene paras foorumi filosofisten peruskysymysten pohtimiseen, mutta keskustelu kasvisruuasta Helsingin kouluissa saa minut kiipeämään saippualaatikon päälle.

Tavasin eilen John Locken kirjoitusta Two Treatises of Government (1689). Teos on eräs liberalismin historian tärkeimmistä virstanpylväistä. Olen palannut teokseen satunnaisesti jo vuosia; käytän sitä selvittämään opiskelijoilleni Yhdysvaltain vallankumouksen ideologista taustaa ja oikeutusta.

Locke uskoi, että valtion ja yksilön suhde perustuu sosiaaliseen sopimukseen. Valtion tehtävä on puolustaa yksilön elämää, vapautta, ja omaisuutta (life, liberty, and property). Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa Thomas Jefferson sorkki hieman Locken lausuntoa, ja vaati valtion suojelevan elämää, vapautta, ja onnen tavoittelua (life, liberty, and the pursuit of happiness). Ellei valtio tähän kykene, ihmisillä on oikeus vallankumoukseen, Locke sanoi.

Länsimainen liberalismi ja demokratia ovat osoittautuneet melko hyviksi elämän ja omaisuuden puolustajiksi, mutta miten on vapauden laita? Missä on kattava, periaatteellinen keskustelu yksilönvapauden tilasta länsimaisessa yhteiskunnassa?

Oikeisto ja vasemmisto ovat, niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin, huolestuttavan yksimielisiä kyvystään päättää mikä on kansalaisille parasta. Helsingin kaupungin päätös tuoda pakollinen kasviruokapäivä kouluihin on vain pisara siinä meressä sääntöjä, joka hiljalleen on rajoittamassa yksilön oikeutta valita riskirajansa, elämäntapansa, ihmissuhteensa, vapautensa oman ruumiinsa suhteen, ruokavalionsa ja harrastuksensa.

Kukaan ei kiistä kasvisravinnon tervellisyyttä ja herkullisuutta. Luovuin itsekin paaston ajaksi lihasta ja alkoholista, eikä pihviä ole toistaiseksi edes tullut ikävä. Silti, ymmärtääkseni Helsingin kouluissa oli jo aikaisemmin tarjolla kasvisvaihtoehto. Miksi koululaisten vaihtoehto, heidän oikeutensa valita, vietiin pois?

Reformistit ovat saaneet aikaan paljon hyvää. Lockesta orjuuden vastustajiin sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajiin saakka, reformistit ovat puolustaneet ja edistäneet vapauden ja tasa-arvon periaatetta.

Ymmärrän jalot aikomukset, mutta halu pakottaa koululaiset syömään kasvisruokaa ei ole reformia. Se on yksilön oikeuksien kaventamista. Pohjimmiltaan päätös on jopa humanismin ja liberalismin periaatteiden vastainen.

Meidän olisi hyvä käydä läpi perusteellinen, kiihkoton, ja tasapuolinen keskustelu yksilönvapauden merkityksestä modernissa yhteiskunnassa. Muuten vapautemme ja individualismimme kärsii lopulta kuoleman tuhannen haavan kautta.

Liian moni itsensä reformistiksi luonnehtiva politiikko ja aktivisti uskoo oman etiikkansa ylivoimaisuuteen liki totalitäärisellä varmuudella. Mikäli blogien Osku Pajamäkisiteeraukset ovat oikeassa, keskustelu yksilönvapaudesta on jo pahasti myöhässä.

Jossain vaiheessa ”hyville aikomuksille” olisi tehtävä loppu ennen kuin kivetys johtaa helvettiin saakka.

Soundtrack: Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow.