Postmodernit teekutsut

Profiilikuva
Blogit Americana
Marko Maunula on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Raaputa teekutsu-liikkeen pintaa, ja sen alta löytyy yllättävä maailmankatsomus: moderni oikeistoradikalismi on rakastunut postmodernismiin.

Toisen maailmansodan jälkeen, ja erityisesti 1980-90 luvuilla, oikeistolainen ja vasemmistolainen amerikkalainen älymystö väänsivät ankarasti peistä postmodernismista. Oikeistolaiset sälyttivät vastuun moraalin rapistumisesta sekä amerikkalaisen elämän ja yhteisön sirpaleistumisesta postmodernin filosofian selkään.

Postmodernistien uskomukset kaiken suhteellisuudesta sekä objektiivisen totuuden mahdottomuudesta vastaanottivat ankaraa kritiikkiä konservatiivisilta kommentoijilta. Klassiset ajattelijat ja tiedemiehet, kuten Allan Bloom ja Alan Sokal, tuomitsivat postmodernismin joko vaarallisena klassisen sivistyksen vihollisena tai tyhjänpäiväisenä suun paukutuksena.

Postmodernistien kieltäytyminen jyrkän dualistisesta ajattelusta (mies/nainen, hyvä/huono, totuus/vale, jne.) oli ideologista myrkkyä universaaleihin arvoihin uskoville konservatiivisille ajattelijoille. Postmodernistien harrastama kaiken kyseenalaistaminen ja objektiivisten faktojen kritiikki paikoitellen liki raivostuttivat konservatiiveja.

Mitä tapahtui totuudelle? Emme tarvitse kovinkaan syvällistä analyysia havaitaksemme uuden oikeistoradikalismin velan postmodernille objektiivisuuden kritiikille.

Ilmastomuutoksesta maailmankaikkeuden syntyyn ja taloustieteestä yhteiskuntateorioihin, teekutsu-liikkeen tukijat kyseenalaistavat tieteen synnyttämän objektiivisen tiedon. Liikkeen fundamentalistikristillinen siipi raivoaa vuosisatojen mittaista luonnontieteellistä kaanonia vastaan. Suuri osa myös tuomitsee ilmastotieteilijöiden liki-konsensuksen internetistä hankituilla ”tiedoilla.”

Talousasioissa he kyseenalaistavat loogiset ja empirisesti todistetut väitteet, että liialliset veroleikkaukset johtavat budjettivajeisiin. Jopa niinkin päivänselvä tosiseikka kuin presidentti Obaman syntypaikka on heille kiistelyn ja kritiikin arvoinen kysymys. Totuudesta on tullut heille subjektiivinen muuttuja, poliittisen maailmankatsomuksen muokkaama ja häilyvä konsepti.

Metafyysinen suunnanmuutos on ollut niin jyrkkä, että minun on vaikea kutsua teekutsu-jengiä edes konservatiiveiksi. He ovat ennemminkin uusia oikeistoradikaaleja: suhteellisuuden sisäistäneitä ja objektiivisen todellisuuden kyseenalaistavia todellisuuden totaalikieltäytyjiä.

Tieteen voitettua heidän subjektiivisen maailmankuvansa, teekutsulaisilla sekä heidän hengenheimolaisillaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin kääntyä tiedettä ja sitä edustavia auktoriteettejä vastaan. Kuten kaikki radikaalit, he tuomitsevat rationaalisen tiedon emotionaalisin ja subjektiivisin argumentein. Postmodernismi elää ja voi hyvin, mutta se on vaihtanut katuosoitetta.

Jostain kaukaa kuulen Michel Foucaultin hihittävän….

Soundtrack: Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun.